Loża masońska żegna Jana Olszewskiego – “naszego masońskiego Brata”

– Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci B:. Jana Olszewskiego, mecenasa, działacza demokratycznego, premiera Polski (1991-92) i naszego masońskiego Brata – informuje na Facebooku Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku, przyznająca się do działania w rycie szkockim dawnym i uznanym.

W latach 1956–1962 przyszły premier należał do Klubu Krzywego Koła, od 1958 r. do 1961 r. wchodził w skład zarządu tego klubu. Po rozwiązaniu tej organizacji uczestniczył w spotkaniach u Jana Józefa Lipskiego. Według pracy Ludwika Hass, Jan Olszewski został przyjęty do wolnomularstwa 1 maja 1962 r. w niezależnej loży „Kopernik” (kierowanej przez Lipskiego) w Warszawie. W loży tej nadano mu w 1964 r. stopień mistrza, później miał być drugim dozorcą, mówcą i wielkim przysposobicielem Wielkiej Loży Narodowej Polski.

REKLAMA/Advertisement

Zmarły wczoraj polityk w wywiadzie-rzece “Prosto w oczy. Z Janem Olszewskim rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz” (Ad Astra, 1997) twierdził, że reaktywowana loża „Kopernik” służyła jedynie jako kamuflaż dla kontynuowania pewnych wątków działalności Klubu Krzywego Koła w konspiracji.

– Rodzinie, Przyjaciołom, Braciom z Wielkiej Loży Narodowej Polski składamy serdeczne kondolencje, przekazując, zgodnie z wolnomularskim zwyczajem, dewizę “płaczmy, płaczmy, płaczmy – lecz zachowajmy w sercach nadzieję” – kończą swój nekrolog wolnomularze z Gwiazdy Morza.

REKLAMA/Advertisement