Łódzkie: Nielegalni imigranci nakryci w naczepie TIRa

W piątek (5 lutego) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali czterech cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, w Miejscu Obsługi Podróżnych Polesie, w kierunku Warszawy. Kierowca jednego z samochodów ciężarowych przejeżdżającego obok parkingu zauważył wystającą rękę z naczepy innego tira. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi ustalili, że w przestrzeni ładunkowej samochodu znajduje się czterech młodych mężczyzn. Każdy z nich posiadał przy sobie tymczasowy dokument tożsamości, wydany przez władze Rumunii, poświadczający o ubieganie się o ochronę międzynarodową. Cudzoziemcy oświadczyli, że są obywatelami Afganistanu, a podróż do Polski w ukryciu zorganizowali im przemytnicy. Docelowo chcieli przedostać się do Belgii.

Mężczyznom przedstawiono zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Wśród zatrzymanych były dwie osoby niepełnoletnie – nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w związku z czym, na czas trwania postępowania został dla nich ustanowiony kurator. Następnie decyzją sądu, zostały one skierowane do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Z kolei dwóch pozostałych Afgańczyków umieszczono w Strzeżonym Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Wobec wszystkich wszczęto postępowania administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu.

Sylwia Wojtowicz

Foto: Nadwiślański OSG 

REKLAMA/Advertisement