Kuwejcki szejk: Żeby rozkoszować się kobietą seksualnie, po prostu daj jej garść daktyli [WIDEO]

– Czy małżeństwo na jedną noc jest zabronione? Posłaniec Allaha je dopuszczał, a jeśli je dopuszczał, to zabraniając go, oskarżamy Posłańca Allaha o legalizowanie cudzołóstwa – rozważa kuwejcki szejk.

Wśród części muzułmanów, przede wszystkim szyitów, istnieje zwyczaj tzw. małżeństw czasowych zwanych mut’a, które polegają na symbolicznym poślubieniu kobiety na jedną noc i wzięciu z nią rozwodu następnego dnia rano, dzięki czemu unika się grzechu cudzołóstwa. Zwyczaj ten jednak potępia cześć szyickich duchownych. Wśród sunnitów obyczaj ten raczej nie występuje, gdyż ceremonia poślubienia jest ważna tylko, gdy zatwierdzi je mułła.

REKLAMA/Advertisement

Małżeństwo mut’a było rodzajem małżeństwa czasowego wprowadzonego najpierw przez szyitów dla urozmaicenia życia seksualnego mężczyzn. Mogło być zawarte bez zgody rodziny kobiety. Przez czas jego trwania mężczyzna był zobowiązany do utrzymania żony i płacenia jej wcześniej ustalonej sumy. Po upływie umówionego terminu małżeństwo ustawało – a kobieta nie miała żadnych praw do odszkodowania z tego tytułu. Szyici wymagali nawet zawarcia małżeństwa mut’a przy uczęszczaniu do domów publicznych. Za drobną opłatą małżeństwa takiego (z prostytutką) udzielali kapłani stawiani przed domem publicznym.

Wywód szejka w poniższym nagraniu.

REKLAMA/Advertisement