Kubań: Biurokrata, jeśli narzuci przepisy, jest panem i władcą [WIDEO]

Jan Wojciech Kubań – fizyk, cybernetyk, badacz zachowań społecznych, prezes Fundacji PAFERE wystąpił w kolejnym programie Mediów Narodowych.

– Aparat państwowy ma bardzo dużą władzę nad obywatelami. Dokładnie tak, jak to było za Gierka – stwierdził prezes Kubań. – Należy przede wszystkim uwolnić gospodarkę od przepisów państwowych, od rygoru narzucanego przez państwo. Urzędnikom zależy na tym, by było dużo przepisów, tak jak to dzieje się teraz w Polsce. Politycy i biurokraci widzieli w reformach zagrożenie dla swojej pozycji. Biurokrata, jeśli narzuci przepisy, jest panem i władcą.

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) to polski niezależny, pozarządowy think tank zajmujący się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu, związkami etyki z ekonomią, a także rozwojem nauk ekonomicznych. Fundacja PAFERE założona została w 2007 roku przez Jana Michała Małka, polskiego emigranta i prywatnego przedsiębiorcę – na stałe zamieszkującego w Stanach Zjednoczonych, członka Mont Pelerin Society. Punkt wyjścia dla działalności PAFERE stanowi stwierdzenie, iż główną przyczyną problemów i kryzysów gospodarczych prowadzących do bezrobocia, biedy i innych problemów społecznych jest powszechne nieprzestrzeganie przykazań “Nie kradnij!” oraz – “Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do bliźniego!”. Stosowanie się do tych przykazań, w ich odniesieniu do gospodarki, Fundacja traktuje jako imperatywy i podstawę chrześcijańskiej myśli ekonomicznej. Dotyczy to zarówno zwykłych obywateli, jak i, przede wszystkim, rządów państw i jest warunkiem dynamicznego i pomyślnego ogólnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu.

Fundacja wydaje wiele pozycji książkowych (również darmowych w formacie .pdf) dostępnych TUTAJ.

REKLAMA/Advertisement