REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Ks. Szydłowski FSPXX: Atak na celibat jest jednoznacznym atakiem na Kościół [WIDEO]

460

Ks. Łukasz Szydłowski z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X był gościem internetowej telewizji Mediów Narodowych. W studiu wypowiadał się nt. komentarzy suspendowanego ks. Jacka Międlara, który coraz częściej neguje celibat wśród duchowieństwa.

– Ks. Jacek mówi półprawdy powtarzając argumenty wrogów Kościoła – powiedział ks. Szydłowski nt. popularnych tez o rzekomym wprowadzeniu celibatu celem chronienia majątków kościelnych.

W Kościele katolickim od samego początku kształtował się zwyczaj spontanicznego celibatu, który w miarę upływu czasu zaczęto traktować jako obowiązek. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zalecano kapłanom wstrzemięźliwość seksualną, bez względu na to czy żyli samotnie, czy mieli rodziny. Nie uznawano możliwości ponownego zawarcia małżeństwa przez owdowiałych duchownych. W zakresie celibatu duchowieństwa nie było żadnych uregulowań prawnych. Żonaci mężczyźni byli dopuszczani do święceń.

Reklama / Advertisement

W Kościele wschodnim już od końca III w. istnieją świadectwa, że naturalną konsekwencją praktykowania wstrzemięźliwości przez księży żyjących w małżeństwach było niezawieranie małżeństwa po święceniach. Mówił o tym Hipolit Rzymski oraz Synod w Neocezarei w Azji Mniejszej. Świadectwa z Syrii i Azji Mniejszej z drugiej połowy IV w. są jeszcze liczniejsze. Kanony Apostolskie stanowiły, że jedynie niżsi duchowni mogą się nadal żenić po święceniach. A zatem już wtedy biskupi, księża, oraz diakoni nie zawierali małżeństw.

Synod w Kartaginie z 390 r. wypowiedział się w sprawie celibatu w kanonie 3:

– Wypada, że święci biskupi i kapłani Boga, podobnie jak i lewici, czyli ci, którzy są w służbie Bożych sakramentów, powinni zachować doskonałą wstrzemięźliwość, tak, by mogli uzyskać w prostocie to, o co proszą Boga. To, czego apostołowie nauczali i co zachowywano w dawniejszych czasach, niech nam również będzie dane zachować… Cieszy nas wszystkich, że biskup, kapłan i diakon, strażnicy czystości, powstrzymują się od współżycia małżeńskiego ich z żonami, tak że ci, którzy służą przy ołtarzu, mogą zachować doskonałą czystość.

Reklama / Advertisement

– Celibat został wprowadzony w IV w. po czasach prześladowań, więc trudno mówić, że wtedy Kościół miał majątek – potwierdził to ks. Szydłowski.

TU WKLEJASZ KOD SKOPIOWANY Z YOUTUBE

Reklama / Advertisement