REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Ks. Stehlin FSSPX: Niepokalana ratunkiem w czasach ostatecznych [WIDEO]

916

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz, rozmawiał z ks. Karlem Stehlinem – byłym przełożonym Bractwa Świętego Piusa X w Europie Środkowej i Wschodniej (obecnie przełożony w Azji) i byłym redaktorem miesięcznika „Zawsze wierni”. Ks. Stehlin jest autorem takich publikacji, jak m.in. “Poświęcenie się Niepokalanej”, “Istota, godność i misja kobiety”, “Kim jesteś, o Niepokalana?”.

Ks. Stehlin opowiadał o Rycerstwie Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, jako inicjator i duszpasterz tego ruchu. W roku 2000 Przełożony Generalny Bractwa Świętego Piusa X zezwolił na przywrócenie MI w jej pierwotnym kształcie, tak jak ją założył i prowadził sam św. Maksymilian. Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji ma za cel ochronę autentycznego dziedzictwa św. Maksymiliana i wierność nieskażonej, niezmiennej wierze katolickiej.

Rycerstwo Niepokalanej (łac. Militia Immaculatae, MI) to organizacja powstała w 1917 r. z inicjatywy ojca Maksymiliana Kolbego. Statut tej organizacji jako podstawowy cel działalności wskazywał staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Założyciel szczególną uwagę przykładał do modlitwy za członków lóż wolnomularskich, których działalność postrzegał jako olbrzymie zagrożenie.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement