Ks. prof. Chrostowski przypomina słowa Biblii nt. homoseksualizmu: “To obrzydliwość w oczach Pana”

– Podczas gdy coraz silniejsze naciski lobby homoseksualnego nie omijają części ludzi Kościoła, siejąc zamieszanie i zamęt wśród wiernych, pilny staje się rzetelny powrót do orędzia Pisma Świętego (…) Mieszkańcy biblijnej Sodomy i Gomory, o których czytamy w Księdze Rodzaju (19,1-29), zostali surowo ukarani za zboczenia, których się bezwstydnie dopuszczali – czytamy w tekście wybitnego biblisty i znawcy stosunków polsko-żydowskich na portalu naszdziennik.pl.

Duchowny zaznacza, że w dobie zmasowanej propagandy każdy katolik powinien kształtować swój stosunek wobec homoseksualizmu przede wszystkim opierając się na Piśmie Świętym.

REKLAMA/Advertisement

– W jego świetle, a nie przez pryzmat środków masowego przekazu, chrześcijanin powinien kształtować własny pogląd na zjawisko określane jako sodomia – pisze kapłan.

Ks. profesor przypomina słowa Księgi Rodzaju i stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyznę i kobietę. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go – mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). „Hebrajskie słowo sēlēm, przełożone jako obraz, znaczy dosłownie posąg, figurka, wizerunek, podobizna i nasuwa wyraźne skojarzenia z fizycznością” – zaznacza duchowny.

REKLAMA/Advertisement

– W ostatnim członie tekstu hebrajskiego nie ma rzeczownika , czyli mężczyzna, ani išša, czyli kobieta. Są natomiast rzeczowniki zākār i neqēvā, które dobitnie uwypuklają fizyczność i płciowość, bo oznaczają to, co specyficznie męskie, i to, co specyficznie żeńskie – dodaje.

Dalej, ks. prof. Chrostowski wskazuje, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament stanowczo potępiają czyny homoseksualne. W Księdze Kapłańskiej takie stosunki są nazwane “obrzydliwością”. “Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew [spadnie] na nich” (Kpł 20,13). Duchowny podkreśla, że tak zdecydowane podejście było wyjątkiem wśród innych starożytnych kultur. Biblista podkreśla też stanowcze nauczanie Nowego Testamentu w listach św. Pawła

REKLAMA/Advertisement

– Apostoł Paweł traktuje ją jako godne potępienia postępowanie pogan, którzy nie znają Boga ani godności człowieka jako Jego obrazu. W Liście do Koryntian św. Paweł ukazuje sankcje za naganne życie w nowej perspektywie nie tylko na płaszczyźnie doczesnej, lecz uwypukla przede wszystkim motywację eschatologiczną (1 Kor 6,9-10) – pisze i dodaje, że promocja homoseksualizmu w kręgach Kościoła grozi “zainfekowaniem go wynaturzeniami pogańskimi”.

za: pch24.pl