REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Ks. Cozel: Chrystus zakazuje grzeszyć i za grzech grozi potępieniem wiecznym. A Luter mówi: “Grzech to najlepszy dobry uczynek”

511

Porównajmy naukę obyczajów, którą dał Jezus Chrystus, a którą za Nim daje Kościół katolicki, i wedle której żyło tylu Świętych Pańskich, członków tego Kościoła, – z nauką i obyczajami Lutra i jego zwolenników, a nie trudno nam będzie wydać sąd o tem – gdzie jest świętość nauki i życia, i która religia jest świętą i prawdziwą!

A naprzód słówko o Lutrze samym. Kto to był Luter? Przedtem katolik, zakonnik, kapłan związany przysięgami wieczystych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jakże swych przysiąg, Bogu uczynionych, dotrzymał? Porzucił wiarę świętą i Kościół św. katolicki i bunt mu wypowiedział, porzuciła zakon i kapłaństwo, złamał swe śluby, i żyjąc na współkę z byłą zakonnicą, podobnie jak on ślubami wieczystymi związaną, najgorsze prowadził życie, pijackie i rozpustne, jak świadczą współcześni świadkowie, a nawet on sam o sobie w pismach swych…

I taki to posłannik – ale nie Boży! – jest założycielem nowej religii protestanckiej! Czyż Pan Bóg takich wybierał na posłańców swych Bożych?

Reklama / Advertisement

A czego Luter nauczał?… Czy świętej nauki Chrystusowej?… Wybierzmy w tym celu wiązankę nauki Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła zaczerpniętą z Ewangelii św., ze słów Jezusa Chrystusa, – i wiązankę nauki i zasad Lutra, zaczerpniętych z własnych pism i słów, – i porównajmy je ze sobą.

Chrystus każe “wszystko” nauczać i wierzyć, cokolwiek on nauczał (Mat. 28. 19).
A Luter naucza: “Każdy może wierzyć, co chce” (Listy, część II.226).

Zasadniczą nauką obyczajów, daną przez Chrystusa, jest zachowanie przykazań: Jeśli chcesz wnijść do żywota, chowaj przykazania (Mat. 19 .17) – Wiara bez uczynków martwa jest, mówi uczeń P. Jezusa i Apostoł Jakub św., – “Cóż to za pożytek, gdyby kto mówił, że ma wiarę a uczynków by nie miał? Czyż go może wiara zbawić?” (Jak. 2, 14). – A Luter mówi: “Co się mamy męczyć zachowaniem 10-ga przykazań? One są do zbawienia niepotrzebne! – Wiara sama wystarcza i uczynków nie potrzeba żadnych”… (Mowy – str. 187, 168,6).

Reklama / Advertisement

Chrystus zakazuje grzeszyć, grzech potępia i za grzech grozi potępieniem wiecznem; – a Luter mówi: “Grzech to najlepszy dobry uczynek” (Assert. art. 31. 32). “Bądź grzesznikiem i śmiało grzesz” (Listy, cz. I. str. 248). “O gdybym mógł jakiś bardzo wielki grzech popełnić, żeby szatan zobaczył, że żadnego grzechu nie uznaję! – Grzeszyć musimy! Grzesz niezachwianie, – ale wierz jeszcze mocniej! Dosyć jest, żeśmy poznali Baranka, który gładzi grzechy świata, – od tego żaden grzech nas nie rozdzieli, choćbyśmy w jednym dniu tysiąc i jeszcze raz tysiąc razy rozpusty lub nawet morderstwa się dopuszczali!” (Br. Aurif. Jen. 1. 545). Oto własne słowa Lutra! Czyż może być coś straszniejszego i potworniejszego?!

Chrystus naucza: “Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie” (Mat. 16.24); Chrystus każe się modlić i modlić często, “bez ustanku” (Łuk. 18, 1). – A Luter naucza bez wstydu, że nawet sprawiedliwi, modląc się, grzeszą! (O wniebostąp. P. J.).

Bóg i Chrystus mówią: “Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” – a Luter każe wszystkie dni święte poznosić, i pozwala nawet w niedziele pracować. – I tak też wielu protestantów robi!

Chrystus mówi: “Błogosławieni czystego serca” (Mat. 5); – a Luter naucza: “Nierządnica z całym swym bezwstydem wyżej stoi niż Święty”.

Chrystus ustanowił małżeństwo chrześcijańskie nierozerwalne (Mat. 19, 9); – a Luter i luteranie na rozwody i ponowne małżeństwo pozwalają – ba Luter pozwalał nawet na wielożeństwo! (Listy, str. 1524).

Dość tego! – mógłbym Ci, miły Czytelniku, jeszcze straszniejsze i bezwstydniejsze ustępy i bluźnierstwa z pism Lutra przytoczyć, ale już z tego łatwo poznasz, kto to był Luter… jaka jego nauka i religia… i czy ona jest prawdziwa…

ks. Feliks Cozel (1847-1928) – “O prawdziwości religii katolickiej”

Reklama / Advertisement