REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Ks. Bańka FSSPX: Nowa Msza – największa katastrofa w dziejach Kościoła Katolickiego [WIDEO]

377

Ks. Szymon Bańka FSSPX – redaktor naczelny ,,Zawsze Wiernych”, oficjalnego pisma Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce był ponownie gościem Mediów Narodowych.

Kapłan mówił o Novus Ordo Missae, czyli powszechnie obowiązującej w Kościele Rzymsko-Katolickim tzw. zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest to porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego promulgowany w 1969 r. przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską “Missale Romanum” i przyjęty za podstawowy (zwyczajny) w Kościele zachodnim.

Zastąpiła ona, ale nie wyrugowała do końca w Kościele katolickim nadzwyczajną formę rytu rzymskiego – porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego, promulgowany w 1570 r. przez Piusa V po soborze trydenckim konstytucją apostolską “Quo primum”. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962 r.

Reklama / Advertisement

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (FSPXX), do którego należy gość Mediów Narodowych, powstało w łonie Kościoła rzymskokatolickiego z inicjatywy abp. Marcela Lefebvre’a. Powołane do życia zostało 1 listopada 1970 r. przez François Charrière – biskupa Lozanny, Genewy i Fryburga.

Bractwo odrzuca zreformowany Mszał Rzymski, wprowadzony przez papieża Pawła VI w roku 1969, uznając go za ważny, ale niegodny. Według teologów bractwa reforma liturgii sprotestantyzowała i zbytnio uprościła obrzędy mszy świętej, usuwając z niej wiele istotnych elementów. Bractwo krytykuje usunięcie z nowego mszału modlitw wyrażających ofiarny charakter mszy. FSSPX krytykuje również wprowadzenie do liturgii języków narodowych i usunięcie z niej łaciny, stanowiącej wspólny język dla całego Kościoła, który świadczył o jego jedności i uniwersalności. Księża Bractwa odrzucają również celebrację mszy w stronę ludu, przypominając, że kapłan, działający w liturgii in persona Christi (w osobie Chrystusa), staje się przewodnikiem zebranego ludu, prowadząc go do Boga i zarazem uobecniając Jego tajemnice. Symbolem tego ma być zwrócenie celebransa w stronę ołtarza. Bractwo, doszukując się wielu uchybień w zreformowanym rycie mszalnym, celebruje wyłącznie mszę w formie nadzwyczajnej (trydenckiej).

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement