REKLAMA

REKLAMA

Ks. Bańka FSSPX: Dlaczego księża nie mają rodzin? [WIDEO]

240

Celibat to dobrowolne, nieprzymuszone zrzeczenie się związków seksualnych przez księdza. Z pojęciem tym związany jest również termin taki, jak nikolaizm – polegający na jego łamaniu. W skład zasady nikolaizmu wchodzą także małżeństwa duchownych oraz możliwość posiadania przez nich potomków. Nikolaizm był szczególnie napiętnowany w okresie średniowiecza, kiedy to kościół podjął walkę z szerzącym się wśród księży rozkładem moralnym.

O tej kwestii w programie “Kościół, naród, państwo” Mediów Narodowych mówił ks. Szymon Bańka FSSPX.

REKLAMA

– Jak dobrze wiemy, kapłani obrządku łacińskiego w Kościele Rzymskokatolickim nie zakładają rodzin – powiedział. – Może zaczniemy od drugiej strony…. dlaczego mieć ją powinien. Już w Księdze Rodzaju czytamy, że niedobrze jest by człowiek a konkretnie nawet mężczyzna był sam. A więc już dla samego rozwoju jednostki jest korzystnym założyć rodzinę i wziąć na siebie odpowiedzialność.

– Kapłani nie zakładają jednak rodzin, gdyż to co jest duchowe jest najważniejsze, zbawienie duszy ludzkiej jest najważniejsze – dodał ks. Bańka.

REKLAMA

REKLAMA