REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Kpt. Mirecka-Loryś “Marta”: UB chciało mnie aresztować. Musiałam uciekać za granicę [WIDEO]

846

Gościem Mediów Narodowych była kpt. Maria Mirecka-Loryś “Marta” – Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Urodzona w 1916 r. działaczka narodowa w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Zagrożona ponownym aresztowaniem przez komunistów, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę i przez Włochy wyemigrowała do Anglii. Od lat 70. XX w.zaangażowana jest w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach.

W programie kpt. Mirecka-Loryś opowiada o swojej działalnosci w MW i podziemiu wojskowym.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement