„Kościół, naród i państwo” Romana Dmowskiego (cały tekst online)

„Kościół, naród i państwo” to wydana w 1927 r. książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę…”

Praca Dmowskiego zapoczątkowała masowy powrót polskiej młodzieży do wiary katolickiej i Kościoła. Zawarte w rozprawie poglądy stanowiły część podstaw programu Obozu Wielkiej Polski na czele którego stał autor.

Dmowski dowodził w tej publikacji nierozerwalnego związku katolicyzmu z polskością. Wskazywał w swej pracy zadania stojące przed polskim narodem, mówił, że naród katolicki za jaki uważał Polaków powinien kierować się katolickimi zasadami. W opinii wielu osób dzieło to w znacznej mierze przyczyniło się do powrotu młodego pokolenia Polaków do katolicyzmu. Po śmierci Dmowskiego watykański dziennik „L’Osservatore Romano” również podkreślał jego zasługi w licznym powrocie młodych Polaków do Kościoła. W publikacji autor wymieniał także negatywny wpływ działań masonerii na narody wyrosłe z cywilizacji łacińskiej.

Cały tekst dostępny tutaj

REKLAMA/Advertisement