REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Kościół katolicki i katolicy we Francji [WIDEO]

602

O sytuacji Kościoła Katolickiego, jak i katolickich wiernych we Francji opowiadała w studiu Mediów Narodowych re-emigrantka, mieszkająca przez większość swojego życia – Sara Bomba.

Francja była niegdyś nazywana “najstarszą córą kościoła” ponieważ chrystianizacja tych ziem rozpoczęła się bardzo wcześnie (ale nie najwcześniej, np. pierwszym chrześcijańskim państwem była Armenia). Władca nowego państwa Franków zdawał sobie ze znaczenia chrztu dla kontaktów z Rzymem. W 496 r. n.e – w dzień Bożego Narodzenia – Chlodwig został ochrzczony w Reims. Regres zaczął się dopiero w czasach Rewolucji Francuskiej w końcu XVII w. Od 1905 r. Francja jest państwem laickim z radykalnym rozdziałem Kościoła od państwa, jednak w konstytucji zagwarantowana jest wolność wyznania. Według różnych badań około 35-45% ludności nie wyznaje żadnej religii.

– We Francji istnieją ogromne podziały wśród katolików – tłumaczyła młoda Polka. – Praktykujący katolicy według danych IFOP to jedynie 7 % społeczności.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement