Koniec Salvini’ego jako wicepremiera – Liga wypada z rządu. Nową koalicję stworzą Ruch 5 Gwiazd i Partia Demokratyczna

Liderzy do tej pory zdecydowanie wrogich wobec siebie: lewicowej Partii Demokratycznej (PD) i Ruchu Pięciu Gwiazd poinformowali dzisiaj wieczorem, że doszli do porozumienia ws. utworzenia rządu koalicyjnego. Uzgodniono, że Giuseppe Conte powinien pozostać na stanowisku premiera.

Planowany wspólny gabinet będzie służyć do następnych zaplanowanych wyborów w 2023 r. Obie partie prowadziły napięte rozmowy po upadku poprzedniego rządu koalicyjnego w zeszłym tygodniu.

REKLAMA/Advertisement

Po wygranych przez Ruch 5 Gwiazd zeszłorocznych wyborach, 31 maja 2018 r. doszło ostatecznie do porozumienia prezydenta z koalicjantami wspierającymi Giuseppe Contego, który ponownie został desygnowany na premiera, a następnie przedstawił zaakceptowany przez głowę państwa skład nowego rządu. Nowy gabinet rozpoczął urzędowanie po zaprzysiężeniu 1 czerwca 2018. W ostatnich tygodniach doszło do sporów między koalicjantami. Doprowadziły one do złożenia przez Ligę w tym miesiącu wniosku o wyrażenie rządowi wotum nieufności. 20 sierpnia Giuseppe Conte ogłosił swoją dymisję.

Gdyby nie osiągnięto porozumienia, prezydent powołałby rząd tymczasowy i zarządził przedterminowe wybory. Wg sondażu Termometro Politico z 21–23 sierpnia wygrałaby je Liga z wynikiem 36.6 proc. Za nią uplasowałaby się Partia Demokratyczna, którą chce poprzeć 24.1 proc. wyborców, a trzeci jest Ruch 5 Gwiazd – 17.8 proc. W wyborach w 2018 r. proporcje głosów na dwóch byłych już koalicjantów były odwrotne. Ruch 5 Gwiazd dostał 32,66 proc. a Liga – 17,37 proc. W ciągu roku, głównie dzięki działaniom lidera partii, który został wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, podwoiła ona poparcie kosztem Ruchu.

REKLAMA/Advertisement

Jeszcze dwa dni temu wyrażał on publicznie nadzieję, że uda się jednak odnowić porozumienie.

– Więc musimy czekać sześć miesięcy lub rok, aby wygrać? Nie spieszymy się – powiedział Salvini na wieść o tym, że powstała nowa koalicja.

REKLAMA/Advertisement

za: bbc.com