Komunikat Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK oraz Instytutu im. Romana Rybarskiego

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK jako podmiot, którego częścią jest think-thank Instytut im. Romana Rybarskiego, informuje, że p. Mariusz Patey nie jest członkiem formalnym Stowarzyszenia (oraz Instytutu), nie jest uprawniony do działania w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania Instytutu, a także nie jest uprawniony do posługiwania się nazwą, wizerunkiem, znakiem oraz innymi dobrami zarówno Stowarzyszenia jak i Instytutu, objętymi ochroną prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.