REKLAMA

REKLAMA

Kolejne zatrzymanie ws. przestępstw korupcyjnych w związku z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

114

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych w związku z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Suma przyjętych przez urzędników korzyści majątkowych wynosi ponad 2,3 mln zł. Do kolejnych zatrzymań w tej sprawie doszło 16 kwietnia 2019 r.

Zatrzymany to prezes zarządu spółki realizującej zadania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg. Z materiałów śledztwa wynika, że wręczał on korzyści majątkowe urzędnikom w gotówce oraz poprzez opłacanie faktur pozorujących zakup usług projektowych i inżynieryjnych. W ramach realizowanej przez ABW akcji przeszukano siedzibę spółki oraz miejsce zamieszkania zatrzymanego. Zabezpieczono majątek podejrzanego na kwotę 410 tys. zł.

REKLAMA

Zatrzymanemu przedstawiono osiem zarzutów. Dotyczą one udzielania korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne na łączną kwotę 114 tys. zł. Po uprzednim złożeniu obszernych wyjaśnień, wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego na kwotę 100 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju.

Dotychczas w śledztwie zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na postawienie zarzutów korupcyjnych czterem urzędnikom Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na kwotę ponad 2,3 mln zł. Przedstawiono także 129 zarzutów wręczania korzyści majątkowej siedemnastu przedsiębiorcom budowlanym, realizującym prace na rzecz PZD.

W postępowaniu zabezpieczono mienie na kwotę ponad 1,6 mln zł i 7,7 tys. USD. W stosunku do podejrzanych zastosowano także poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł. W stosunku do pięciu z dwudziestu jeden podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

REKLAMA

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA

REKLAMA