REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Kolejne odcinki szlaku Via Baltica na Warmii i Mazurach w realizacji

230

4 lipca 2018 r. w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na projekt i budowę ponad 20-km odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Wysokie do Raczek. Nowy odcinek Via Baltica powinien być dostępny dla kierowców w połowie 2021 r.

– Szlak Via Baltica pobudzi gospodarczo regiony Polski Północno-Wschodniej. To droga, która była planowana od dawna. My mamy determinację, by tę inwestycję realizować. W ciągu kilku tygodni wszystkie odcinki tego szlaku zostaną zakontraktowane. Równomiernie inwestujemy w infrastrukturę w naszym kraju – powiedział minister A. Adamczyk.

Wykonawcą inwestycji o wartości 484,3 mln zł jest firma Budimex SA. Zadanie będzie polegało na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni, czterech bezkolizyjnych węzłów drogowych, a także infrastruktury towarzyszącej: dróg serwisowych, urządzeń ochrony środowiska i fragmentów dróg lokalnych.

Reklama / Advertisement

Inwestycja będzie realizowana w trybie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że do zadań wykonawcy oprócz prac budowlanych będzie należało również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji i pozwoleń.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odcinek Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

Odcinek, na budowę którego podpisano umowę, jest jednym z trzech fragmentów drogi Via Baltica realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostałe dwa odcinki tej drogi, Szczuczyn – węzeł Ełk Południe oraz węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie, oczekują na podpisanie umów po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Reklama / Advertisement

Na Mazowszu bliska zakończenia jest już budowa ostatnich odcinków drogi ekspresowej S8 wchodzących w skład korytarza Via Baltica. W województwie podlaskim w realizacji znajdują się wszystkie odcinki tego szlaku poza obwodnicą Łomży, dla której 26 czerwca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru wykonawcy.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

za: centrumprasowe.pap.pl

Reklama / Advertisement