Kolęda wileńska “Prowadź mnie, mój aniele!” [WIDEO]

Zabieramy Was w sentymentalną podróż przez polskie Wilno – urokliwe miasto założone w 1323 roku przez Wielkiego Księcia Litewskiego – Giedymina.

To miejsce z niewiarygodną ilością polskich zabytków, prawdziwych perełek architektury. Miasto, przypominające architektonicznie inne polskie metropolie jak Lwów, czy Kraków. Trudno się dziwić, skoro Wilno było polskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795), a później – II RP (1922-1939). Tutaj powstał drugi polski uniwersytet. W 1579 r. król Stefan Batory przekształcił istniejące Kolegium Jezuitów w Akademię i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. W dwudziestoleciu międzywojennym uczelnia funkcjonowała jako Uniwersytet Stefana Batorego. Naszą wędrówkę przez Wilno dedykujemy tym, którzy nie pogodzili sie z przekreślaniem pamięci o jego polskiej przeszłości: niszczeniem Rossy, skuwaniem i zamalowywaniem polskich napisów w Katedrze Wileńskiej, zastępowaniu litewskimi oryginalnych polskich tekstów na pomnikach.

Prowadź mnie mój aniele.
Przez śnieg, jak opłatek biały.
Do Wilna, jak do Betlejem.
Katedry i Ostrej Bramy.

REKLAMA/Advertisement


Prowadź mnie aniele.
Przez polskie drogi pokręcone.
Do Wilna, jak do Betlejem.
Tam dom mój, gdzie serce moje.

REKLAMA/Advertisement