Kolęda lwowska: “Księżyc ma oczy szmaragdowe” [WIDEO]

Pierwsza wzmianka o tym grodzie na Rusi Halickiej pochodzi z 1256 roku, natomiast dokładnie już sto lat później Lwów otrzymał prawa miejskie. Od tego momentu stał się prężnie rozwijającym się ośrodkiem, sprzyjającym gospodarce, handlowi i kulturze, co widać do dzisiaj.

Lwów dwukrotnie należał do Polski: w latach 1340 do 1772 oraz po I wojnie światowej od 1918 do 1939 roku. W XIX wieku, kiedy to Lwów był stolicą Galicji w zaborze austriackim, miasto to stanowiło już metropolię, a do każdej części doprowadzona była elektryczność oraz linie telefoniczne, ponadto działały już wodociągi miejskie. Były to lata jego szczególnej świetności, słynny Lwów stał na równym poziomie z innymi wielkimi miastami europejskimi dzięki nowoczesnej architekturze, znanym uczelniom wyższym oraz dziełom sztuki zgromadzonym przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, powołany w 1817 roku. Miasto było ważne jeszcze pod innym szczególnym względem- stanowiło ośrodek administracyjny czterech religii: rzymskokatolickiej, unickiej, ormiańskiej i żydowskiej. Po 1918 roku rozwój miasta nabrał niesłychanego tempa, powstawały w tym okresie nowoczesne instytucje finansowe i coraz częściej otwierano międzynarodowe targi, cieszące się zainteresowaniem ludzi ze wszystkich części Europy.

1. Rumieńców nabiera noc grudniowa.

Do twarzy tuli uliczki Lwowa.

A srebrna gwiazdka ma nadzieję,

że na czas zdąży do miasta Betlejem.

REKLAMA/Advertisement

ref.:

Na horyzoncie Lwów mi majaczy,

gdzie zostawiłem cienie kolegów.

Tam więcej smutku i rozpaczy

niż białych płatków śniegu.

2. Księżyc ma oczy szmaragdowe.

Lecz tylko tu, w Wilię, we Lwowie.

Na dachach skrzy się śnieżny welon.

Wiatr gwiżdże: Gloria in excelsis Deo!

3. Jaśnieje powoli noc zimowa.

Wrócimy przecież kiedyś do Lwowa,

gdzie w żłobku czeka Jezus maleńki.

Dla wszystkich otwarte są wrota stajenki.

Animacja: Janusz Mazur, januszmazur@gmail.com

Śpiew: Anna Sokołek

Producent i autor słów: Arkadiusz Kobus

Muzyka i aranżacja: Wojciech Ilski

Materiały filmowe: Jakub Adamski, Eugeniusz Sało

Zdjęcia: Katarzyna Łoza

Realizacja dźwięku: GMik Studio, Lublin