Kazimierz i Jerzy Żebrowscy – żołnierze NSZ i NZW w etiudzie filmowej IPN [WIDEO]

Od 1 do 20 marca 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych IPN prezentuje 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Wśród nich są Kazimierz Żebrowski „Bąk” – uczestnik wojny obronnej w 1939 r., członek SZP-ZWZ, następnie NOW-NSZ-NZW, komendant Okręgu III NZW Białystok oraz Jerzy Żebrowski „Konar”
– jego syn i adiutant.

Kazimierz Żebrowski (1901–1949) przed wojną był działaczem Stronnictwa Narodowego oraz prezesem Akcji Katolickiej w gm. Szczepankowo na Podlasiu. Jeszcze przed końcem 1939 r. wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski, które poprzedziło ZWZ-AK. W 1942 r. przeszedł do Narodowej Organizacji Wojskowej a w roku następnym do Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowany pod koniec wojny przez Sowietów został wywieziony lecz zdołał zbiec i wrócić w rodzinne strony. Od 1946 r. działał w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. 3 grudnia 1949 r. razem z synem został otoczony przez obławę funkcjonariuszy UB i KBW. Syn i ojciec polegli w nierównym starciu. Jerzy Żebrowski (1932 – 1949) działał w konspiracji od 1941 r.

REKLAMA/Advertisement