Kard. Mueller: “Żadna władza nie ma prawa zakazać zgromadzeń wiernych”

Żadna władza cywilna nie ma jednak prawa i władzy, by zakazać zgromadzeń wiernych w celu sprawowania kultu Bożego, przyjmowania łaski i pociechy Bożej w sakramentach oraz sprawowania Ofiary Eucharystycznej – powiedział niemiecki kardynał Ludwig Gerhard Mueller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie z “Naszym Dziennikiem”. W rozmowie tej były pytany o restrykcje sanitarne, które uderzają w Kościół i jego wiernych.

– Zgodnie z nauką katolicką o państwie uznajemy autorytet prawowitego rządu i akceptujemy środki, które muszą być podjęte w celu ochrony przed takimi zagrożeniami, jak obecna epidemia. Żadna władza cywilna nie ma jednak prawa i władzy, by zakazać zgromadzeń wiernych w celu sprawowania kultu Bożego, przyjmowania łaski i pociechy Bożej w sakramentach oraz sprawowania Ofiary Eucharystycznej – powiedział niemiecki purpurat.

– Oczywiste jest, że niektórzy antykościelni przywódcy nadużywają kryzysu wywołanego koronawirusem, aby przeforsować swój program dechrystianizacji Europy i Ameryki zarówno w sercach ludzi, jak i w publicznych instytucjach kultury katolickiej. Księża biskupi muszą iść za przykładem św. Ambrożego, który odważnie stawił czoła wszechmocnemu cesarzowi rzymskiemu Teodozjuszowi Wielkiemu. Biskup Mediolanu odważył się nawet powiedzieć chrześcijańskiemu władcy: “Cesarz jest w Kościele, nie ponad Kościołem”. I cesarz mógł przystąpić ponownie do Komunii św. dopiero po okazaniu skruchy i uczynieniu pokuty, zgodnie ze słowami Jezusa: “Oddajmy cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Nie będziemy zginać kolan przed żadną władzą państwową ani ideologicznym fanatyzmem. “Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” – dodał.

– Pokładamy naszą nadzieję w Bogu, a nie w ludzkich obliczeniach dotyczących przyszłości. Opatrzność Boża prowadzi historię ku dobru nawet tam, gdzie dostrzegamy tylko ciemność i niebezpieczeństwo w głębokich dolinach łez. Ale Chrystus jest światłem i daje nam siłę, aby “wśród prześladowań świata i pociech Bożych zdążać naprzód w pielgrzymce”. Jezus mówi do nas: “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” – zaznaczył hierarcha.

– Wierzący i praktykujący katolicy muszą wreszcie odrzucić strach przed kapitalistyczno-socjalistycznymi ideologami, które chcą nas zniesławić i uciszyć za pomocą takich określeń, jak “konserwatyści” czy “prawicowi”. Gromadźmy się ponownie w parafiach, we wspólnotach zakonnych, w diecezjach. Pojawiajmy się na portalach społecznościowych i w mediach z głosem rozsądku i aktywną miłością bliźniego zakorzenioną w miłości Boga do nas i w naszej wierze w Jego trynitarną miłość. “Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – radził kardynał Mueller.


REKLAMA/Advertisement