Jan Michał Małek laureatem drugiej edycji Nagrody im. Fryderyka Bastiata

Laureatem drugiej edycji przyznanej w ostatni czwartek w Warszawie przez Fundację Patriotów Nagrody im. Fryderyka Bastiata został Jan Michał Małek – inżynier, emigrant osiadły w Kalifornii (USA), przedsiębiorca, inwestor, deweloper, działacz polsko-amerykański, z zamiłowania ekonomista. W 2007 r. powołał do życia Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Jest członkiem prestiżowego Mont Pelerin Society, skupiającego ponad 500 ekonomistów z całego świata, w tym kilku noblistów. W listopadzie 2016 r, otrzymał z rąk prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Claude Frédéric Bastiat (1801 – 1850) był francuskim ekonomistą wolnorynkowym, filozofem i politykiem. Jest uważany za jednego z prekursorów austriackiej szkoły ekonomii. Zasłynął z tego, iż krytykował poglądy socjalizmu za pomocą przemawiających do wyobraźni czytelnika prostych przykładów (por. metafora zbitej szyby oraz petycja producentów świec).

REKLAMA/Advertisement

Jako pierwszy podczas uroczystej gali w warszawskim Domu Literatury zabrał gospodarz – Zbigniew Jarząbek, prezes Fundacji Patriotów. Opowiadał o jej historii i założeniach, organizowanych przez nią spotkaniach i wreszcie o samej Nagrodzie im. Bastiata przyznawanej tym, którzy jak ten francuski ekonomista i przykładny katolik walczą z absurdami socjalizmu.

Następnie europoseł Michał Marusik wygłosił przemowę na temat “Wolność w Europie”. Zwrócił uwagę na to, że mija okres bezideowości a ludzie na całym kontynencie szukają wartości. Również postawy patriotyczne czy nacjonalistyczne są ważne i cechują się zasadą “Pro patria”, ale obie powinny wyrażać się racjonalnym programem. Nie ma go oczywiście w agendzie UE, gdzie tworzy się jedynie regulacje, zakazy i nakazy.

“Wolność – prawo dane od Boga” była tematem poruszonym przez reżysera Grzegorza Brauna, który ostrzegł że środowiska wolnościowe niestety ogarnia niechęć wobec odwołania się do Boga. Mało jest w nich miłości do Kościoła Katolickiego, chociaż są co prawda “dobre powody”. Zdaniem Brauna, Polacy chcą być patriotami – ale w oderwaniu od Kościoła stworzy się jedynie “ersatz” patriotyzmu. Bez zasad katolickich, wylądujemy na manowcach. Nie wolno nam jednocześnie z wolności rezygnować, gdyż jest ona dana nam przez Boga.

Ks. Jacek Gniadek poruszył temat “Ekonomii chrześcijańskiej”, która zakotwiczona jest w Dekalogu (a szczególnie w przykazaniu “Nie kradnij!”). Niestety, w dzisiejszej rzeczywistości Kościoła nie mówi się o wielu rzeczach, jak np. złodziejstwo państwa. Ks. Gniadek zwrócił uwagę na to, że koncepcja osoby w dziełach von Misesa jest zdecydowanie chrześcijańska. Pierwszą z jego prac, jaka wpadła w ręce kapłana była “Mentalność antykapitalistyczna”, którą zresztą na j. polski przetłumaczył tegoroczny laureat Nagrody im. Bastiata. Ks. Gniadek wyraził żal, że Kościół Katolicki nie ma obecnie narzędzia w postaci szkoły ekonomicznej mogącej prawidłowo wyjaśniać zjawiska ekonomiczne.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

Po wręczeniu nagrody przez przedstawiciela kapituły – Dariusza Szumiło – nastąpiła część nieoficjalna. Chętni mogli m.in. powiedzieć o laureacie kilka słów do kamery, jako że przygotowywany jest o nim film dokumentalny.

Foto: Agnieszka Piwar

REKLAMA/Advertisement

REKLAMA/Advertisement