REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Jan Korolec: Hiszpania narodowa

291

W Europie odbywa się współzawodnictwo dwóch bloków : bloku państw totalnych i bloku państw demokratycznych. Walka ta odbywa się na różnych terenach i różnymi metodami, m.in. odbywała się ona w Hiszpanii w formie trwającej prawie 3 lata wojny domowej. W tej wojnie domowej walczyły obce kontyngenty wojskowe: z jednej strony włoskie i niemieckie, z drugiej rosyjskie, wspomagane przez komunistów pochodzących z różnych krajów.

Wojnę wygrały wojska narodowe, wspomagane przez Włochów i Niemców. Jak jednak ostatnie fakty dowodzą, zwycięstwo to nie jest w całej pełni zwycięstwem Włoch i Niemiec. Co prawda, Niemcy i Włochy pozbyły się bardzo dla nich niewątpliwego niebezpieczeństwa, usadowienia się na półwyspie Pirenejskim wpływów czerwonej Rosji i stworzenia drugiego ogniska zarazy komunistycznej na zachodnich rubieżach Europy.

Natomiast, o ile można się w tej chwili zorientować, nowa narodowa Hiszpania nie stanie się w całej pełni sojusznikiem Niemiec i Włoch w ich rozgrywkach z państwami demokratycznymi. Hiszpania będzie starała się pozostać neutralną w walce dwóch bloków ideowych. Nie chcemy jeszcze przesądzać, czy Hiszpania utrzyma się na tym stanowisku, jeśli się jednak utrzyma, to będzie to zjawisko bardzo pożądane z punktu widzenia interesów Polski. Polska bowiem musi również pozostać neutralną w walce obydwóch bloków. Z punktu widzenia interesów Polski, byłoby rzeczą najpomyślniejszą rozbicie się obydwóch bloków ideowych. Istnienie ich bowiem i ich współzawodnictwo jest groźbą stałych starć i groźbą pożogi wojennej w Europie. Dopóki to jednak nie nastąpi, jest z punktu widzenia interesów Polski rzeczą najbardziej pożądaną, by jak najwięcej państw pozostało poza tymi blokami, te państwa tworzą bowiem fundament trwałości i pokoju, stwarzają hamulec wobec niepożądanych i niebezpiecznych rozgrywek. Z tego punktu widzenia zarysowujące się stanowisko Hiszpanii w stosunkach międzynarodowych, spotkać się musi z życzliwym przyjęciem ze strony Polski. Polska może tylko wyrazić życzenie, by narodowa Hiszpania wytrwała na tym stanowisku.

Reklama / Advertisement

Jan Korolec

za: “ABC : nowiny codzienne”, nr 69 /1939

—–
Jan Korolec (1902 – 1941) – polski polityk, działacz ONR „ABC”, publicysta takich pism jak: „Nowy Ład”, „ABC” (ostatni redaktor naczelny tego pisma), „Prosto z Mostu”. W okresie między wojennym opublikował broszurę programową Ustrój polityczny narodu (Warszawa, 1938). Zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Reklama / Advertisement