Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka: Izrael winny zbrodniom wojennym

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oświadczył w opublikowanym na początku marca raporcie, że osiedleńcza działalność Izraela na okupowanych terytoriach Palestyny jest zbrodnią wojenną, pogwałcającą 147. paragraf Czwartej Konwencji Genewskiej (zakazujący okupantowi transferowania ludności na terytoriach okupowanych).

REKLAMA/Advertisement

REKLAMA/Advertisement

 Zeid Ra’ad al-Hussei, wspomniany urzędnik ONZ, zaklasyfikował w ten sposób aktywność Państwa Izrael na Zachodnim Brzegu oraz we wschodniej Jerozolimie.
– Ustanowienie i rozbudowa osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich przez Izrael, w tym przedsięwzięcie przez Żydów środków prawne i administracyjnych, a także wszelkie formy zachęcenia do osiedlania się na Zachodnim Brzegu oraz we wschodniej Jerozolimie, są pogwałceniem Czwartej Konwencji Genewskiej, gdyż celem tego jest zasiedlanie ludności żydowskiej na terytoriach okupowanych – oznajmił Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka.

Mało prawdopodobne, by Izrael wycofał się ze wspomnianej działalności, gdyż jest to konsekwentnie realizowany od lat plan. Pozostaje tylko pytanie, czy wiadomość o “zbrodniach wojennych” Państwa Żydowskiego przebije się gdzieś poza forum ONZ? Wątpliwe, toż to przecież wiadomość o charakterze “antysemickim”…