Islamiście z Ukrainy, planującemu zamach terrorystyczny w Polsce, grozi 5 lat więzienia [WIDEO]

Jak dowiadujemy się z innych mediów, aresztowany kilka dni temu Maksym S. – Ukrainiec, który został zdjęty przez ABW za planowanie zamachu na centrum handlowe przy użyciu samochodu-pułapki, przeszedł na islam kilka miesięcy temu i przybrał imię Muhamat.

Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany. Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, “W toku postępowania prokurator ustalił, że Maksym S. mieszkający w Polsce, od dwóch miesięcy, swym zachowaniem w relacjach z innymi osobami wzbudzał uzasadnione obawy, że czyni przygotowania do przeprowadzenia eksplozji materiałów wybuchowych, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Zachowania Maksyma S., stanowiące groźbę popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, doprowadziły do poważnego zastraszenia jego współpracowników i współlokatorów. Maksym S. został zatrzymany 4 grudnia 2019 roku. Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej 6 grudnia 2019 roku przedstawił zatrzymanemu zarzut przygotowania do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. Przygotowania te polegały na wejściu w porozumienie z innymi osobami o radykalnych poglądach religijnych, wyrażaniu gotowości do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego polegającego na zdetonowaniu “samochodu pułapki” w obiektach użyteczności publicznej oraz uzyskiwanie środków w postaci pieniędzy oraz broni. Czyny te kwalifikowane są z art. 168 kodeksu karnego w zw. z art. 163 par. 1 pkt 3 kk.

Ponadto Maksym S. jest podejrzany o popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym polegającego na stosowaniu gróźb pobicia przez inne osoby o radykalnych poglądach religijnych, wobec poszczególnych osób z powodu ich bezwyznaniowości kwalifikowane z art. 119 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 65 par. 1 kk. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności”.

Sprawę skomentował też Robert Bąkiewicz – prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Rot Niepodległości.

za: pk.gov.pl

REKLAMA/Advertisement