Instytut Gallupa: 46 % młodych mieszkańców krajów Afryki Północnej chce emigrować

Zatrważające są wyniki opublikowanego właśnie badania Instytutu Gallupa (The Gallup Organization) – najstarszego instytutu badania opinii społecznej na świecie. Instytut prowadzi różnego typu badania oddziaływania reklamy oraz czytelnictwa. Stał się wzorem dla powstania podobnych placówek tego typu na całym świecie, jednocześnie kładąc podwaliny pod współczesny marketing polityczny. Instytut Gallupa dostarcza różnorodnych informacji na temat opinii publicznej w kwestiach aktualnych wydarzeń występujących na świecie.

Pomimo ostatnich wysiłków mających na celu zniechęcenie do migracji z krajów pochodzenia i tranzytowych w Afryce Północnej do Europy i innych krajów, chęć opuszczenia regionu przez ludzi osiągnęła wyższy poziom w 2017 r. W ubiegłym roku prawie co trzeci obywatel państw północnoafrykańskich (32%) stwierdził, że chciałby na stałe migrować do innego kraju (wzrost z 28% w 2016 r.).

REKLAMA/Advertisement

Odsetki wzrosły znacznie w trzech krajach w regionie – Algierii, Maroku i Libii – który jest mieszanką krajów pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki.

Wśród mężczyzn odsetek ten wzrasta do 40 %, wśród kobiet utrzymuje się na poziomie 25 %. Współczynnik ten jest jeszcze wyższy w kategorii wiekowej 15-29 lat i wynosi 46 %. Najczęściej wybieranym krajem osiedlenia jest Francja (19 %), po niej Arabia Saudyjska (17 %), a potem ZEA i Niemcy.

REKLAMA/Advertisement

za: news.gallup.com