Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego rozpoczął działalność

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał prof. Jana Żaryna na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Zgodnie z zarządzeniem ministra kultury instytucja ta rozpoczęła wczoraj swoją działalność.

Prof. Jan Żaryn jest historykiem oraz badaczem dziejów ruchu chrześcijańsko-narodowego. Specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, w szczególności zajmuje się historią Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, polityczną emigracją po 1945 roku oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku.

REKLAMA/Advertisement

Państwowa instytucja kultury pod nazwą Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego została utworzona 17 lutego br. O roli i znaczeniu nowo powołanego Instytutu mówili 3 lutego podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier prof. Piotr Gliński oraz prof. Jan Żaryn.

Minister kultury podkreślił, że powołanie Instytutu wpisuje się w dotychczasowe działania MKiDN, polegające na wypełnianiu „białych plam” polskiej pamięci.

REKLAMA/Advertisement

– Potrzebujemy płaszczyzny debaty uczciwej, debaty opartej o argumenty racjonalne, argumenty naukowe w wielu różnych obszarach i także w obszarze dziedzictwa narodowego, myśli narodowej – wskazał prof. Piotr Gliński.

Prof. Żaryn ocenił, że „istnieją bardzo silne i tkwiące wśród Polaków kalki nierozumienia” dorobku obozu narodowego i obozu katolicyzmu społecznego.

REKLAMA/Advertisement

– To jest dorobek potwornie zafałszowany w wielu aspektach, który wart jest w związku z tym takiego wnikliwego przełożenia także na współczesność, bo z tego dorobku tych wielkich, wspaniałych postaci polskich może wyrastać przyszła, wspaniała Polska w nowych, młodych pokoleniach – podkreślił.

Nowo powołany Instytut będzie się zajmował realizacją polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

Swoje zadania Instytut ma realizować m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej, organizowanie wystaw, konferencji, a także realizację programów edukacyjnych czy stypendialnych. Instytut będzie też współpracował z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym polonijnymi, oraz organizacjami pozarządowymi.

Foto: MKiDN