Imigranci z Afryki zatrzymani. Próbowali nielegalnie dostać się z Ukrainy do Polski

Wczoraj na zielonej granicy Straż Graniczna zatrzymała dwóch obywateli Egiptu oraz Sudańczyka. Cudzoziemcy próbowali nielegalnie dostać się do Polski, a później do Niemiec.


Do zatrzymania doszło w nocy, w okolicach Medyki na Podkarpaciu. Nielegalnych migrantów zauważył patrol Straży Granicznej, pełniący służbę w pojeździe obserwacyjnym PJN. Mężczyźni, w wieku od 25 do 34 lat, nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Zeznali, że poznali się we Lwowie w jednej z restauracji znanej sieci fastfood. Szukali tam darmowego łącza internetowego. Później wspólnie zaplanowali dalszą podróż do Niemiec. Wynajęli taksówkę i przyjechali w rejon granicy państwa. Posługując się nawigacją z telefonu pieszo dotarli na teren Polski. Cudzoziemcy przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W ramach umowy o readmisji Straż Graniczna przekazała ich z powrotem na Ukrainę.

***

REKLAMA/Advertisement

Pojazdy obserwacyjne PJN są przewoźnymi jednostkami nadzoru. Pełnią funkcję doraźnych posterunków obserwacyjnych. Na swoim wyposażeniu mają sprzęt optyczny i termooptyczny. Urządzenia te nie tylko pozwalają wykryć i rozpoznać obiekt, ale także zarejestrować wynik prowadzonej obserwacji i określić współrzędne położenia obserwowanych obiektów.

Ewa Gajewska

REKLAMA/Advertisement