Imigranci stanowiący 12 % populacji Niemiec odpowiedzialni są za 35 % przestępstw popełnianych w kraju

Osobnicy bez niemieckiego paszportu popełnili 35 % wszystkich przestępstw w Niemczech w 2019 r., Pokazuje to, że osoby ze środowisk migracyjnych stanowią coraz większą część przestępców w tym kraju, zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez niemiecką policję kryminalną (Bundeskriminalamt, BKA).

Choć stanowią zaledwie 12 % populacji kraju, to proporcjonalnie trzykrotnie częściej schodzą na złą drogę. W przypadku morderstwa odsetek ten był jeszcze wyższy, bo prawie 40 % podejrzanych figurowało jako “imigranci”. W Niemczech odnotowano również wzrost liczby przestępstw seksualnych w 2019 r. 8189 podejrzanych figuruje jako “nie-Niemcy”, co stanowi więcej niż jedną trzecią przestępstw seksualnych (36 %).

Chociaż ogólna liczba przestępczych aktów spadła w 2019 r., to poważnych przestępstw, takich jak morderstwa, przestępstwa seksualne i ciężkie obrażenia ciała, dramatycznie przybyło. Wiele przestępstw pozostaje niezgłoszonych, a według raportu tylko 56 % przestępstw zostało rozwiązanych, co oznacza, że ??wielu podejrzanych pozostaje niezidentyfikowanych.

Policjanci i urzędnicy byli również coraz częściej atakowani w 2019 r.. W tej kategorii 31 % podejrzanych figurowało jako imigranci w sprawach dotyczących oporu lub napadu na “urzędników na służbie”. W przypadkach napaści związanych z “poważnymi obrażeniami ciała” 37 % podejrzanych to imigranci.

Pomimo wzrostu odsetka przestępstw popełnianych przez imigrantów, niemiecki rząd federalny nadal kieruje funkcjonariuszy do uczestnictwa w kursach antyrasistowskich.

Poprzednie raporty wykazały również podobne alarmujące statystyki. W raporcie zatytułowanym “Przestępczość w kontekście imigracji” z 2019 r. wskazano na 102-procentowy wzrost liczby Niemców wymienionych jako ofiary przestępstwa popełnionego przez członka społeczności imigrantów. W kategorii “przestępstw seksualnych” 3261 Niemców było ofiarami przestępstw seksualnych, w których imigrant był podejrzanym, a tylko 89 imigrantów padło ofiarą niemieckiego podejrzanego.

REKLAMA/Advertisement

Raport Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) z pierwszego kwartału za 2019 r. pokazał również, że jako grupa uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i osoby niemające miejsca zamieszkania w Niemczech, których nie można deportować (w języku niemieckim znani jako Geduldete), są najbardziej reprezentowaną grupą przestępczą w całych Niemczech. Ponieważ większość tej grupy przybyła w 2015 r. lub później, reprezentowali oni tylko 2 % populacji niemieckiej, ale odpowiadali za 15 % śmiertelnej przemocy a 12 % podejrzanych było o gwałt lub napaść seksualną.

Kolejny raport wykazał, że w Berlinie w 2016 r. połowa wszystkich podejrzanych o przestępstwa nie miała niemieckiego paszportu.