Husaria na motorach na ulicach Mińska – tak Białorusini uczcili rocznicę bitwy pod Wiedniem [WIDEO]

Nagranie z motocyklistami w zbrojach husarskich Rzeczypospolitej z pierwszej połowy XVII wieku robi furorę w sieciach społecznościowych. Autorzy filmu z husarzami w rozmowie z Biełsatem powiedzieli, że zajmują się produkcją zbroi na zamówienie.

Nagranie pojawiło się w przeddzień rocznicy bitwy pod Wiedniem, którą rozstrzygnęła brawurowa szarża skrzydlatej kawalerii. Rzeczpospolita Obojga Narodów składała się z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To drugie, aczkolwiek zapoczątkowane przez podbijających rozległe tereny etnicznych Litwinów, szybko zostało kulturowo i językowo zdominowane przez podbite narody. Wielkie Księstwo Litewskie zamieszkiwały przede wszystkim narody słowiańskie (przodkowie dzisiejszych Białorusinów i Ukraińców), zaś plemiona bałtyckie (przodkowie dzisiejszych Litwinów) zasiedlały głównie tereny dzisiejszej Litwy. Językiem urzędowym był słowiański język ruski (w tym języku spisano m.in. Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego i prowadzono Metrykę Litewską) do 1696 r.

REKLAMA/Advertisement

Na dziedzictwo w nie mniejszym stopniu niż dzisiejsi Litwini mogą się powoływać Białorusini (za czasów Wielkiego Księstwa polsko- i rusko-języcznych mieszkańców księstwa zwano Litwinami, a mieszkańców większości terytorium dzisiejszej Litwy – częściej Żmudzinami.

REKLAMA/Advertisement