Holandia: Reaktywowała się partia dążąca do legalizacji pedofilii i nekrofilii “za zgodą zmarłego”

W Holandii po dekadzie reaktywowała się Partia na rzecz Miłości Bliźniego, Wolności i Różnorodności (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, PNVD) –  założona 31 maja 2006 r. przez Marthijna Uittenbogaarda. W roku 2010 partia została rozwiązana. Powszechnie nazywano ją “pedopartią”.

PNVD domagała się obniżenia granicy wieku legalnego współżycia seksualnego z 16 do 12 lat, a w dalszym czasie całkowicie jej zniesienia. Występowała też przeciwko projektom delegalizacji zoofili, która zdaniem partii powinna być w pełni legalna, o ile nie wiąże się to z nadmiernym wyeksploatowaniem czy maltretowaniem zwierzęcia. PNVD chciała również zmniejszenia wieku, w którym można występować w filmach pornograficznych oraz wykonywać zawód prostytutki, do 16 lat. Postulowała też możliwość w pełni legalnego pojawiania się w miejscach publicznych nago. Program partii przewidywał możliwość legalizacji miękkich narkotyków dla osób od 12. roku życia, a od 16 lat również twardych.

Do dalszych postulatów partii należały: całkowity rozdział państwa od kościołów, zlikwidowanie instytucji małżeństwa, bezwzględny zakaz spożywania mięsa oraz darmowe przejazdy koleją. Co więcej, PNVD chciała też legalizacji nekrofilii i możliwości uprawiania seksu ze zmarłym, za “jego zgodą”.

Przeciwnicy mocno zmobilizowali się, zbierając w kilka dni przeszło 500 tys. podpisów pod petycją o delegalizację PNVD.

Przed PNVD w tym kraju działało Vereniging Martijn – stowarzyszenie dążące do obniżenia wieku uprawniającego do współżycia seksualnego oraz zmianę społecznego postrzegania pedofilii. Założone w Hoogeveen w 1982 r. wydawało OK magazine, znane do 1987 r. jako Martijn. Do dnia delegalizacji było jedną z największych organizacji tego typu na świecie. 27 czerwca 2012 r. holenderski sąd z siedzibą w Assen orzekł, że stowarzyszenie było nielegalne i nakazał jego natychmiastową delegalizację.

REKLAMA/Advertisement