Hiszpania: Imam meczetu w Sewilli żąda przeprosin za Rekonkwistę i odbicie kraju z rąk muzułmanów

Po tym, jak nowy prezydent Meksyku poprosił Hiszpanię o przeprosiny za podbój Meksyku, przywódca społeczności muzułmańskiej w hiszpańskim mieście Sewilla – imam Yihad Sarasúa z meczetu Ishbilia w Sewilli wysłał formalną, pisemną prośbę do hiszpańskiego króla z prośbą o przeproszenie muzułmanów za Rekonkwistę.

W VIII wieku muzułmańskiemu kalifatowi udało się opanować znaczącą większość Półwyspu Iberyjskiego. Wypędzanie muzułmanów zostało zapoczątkowane przez don Pelayo (718–737), który zbuntowawszy się w 718 r. przeciwko najeźdźcom, wydał walkę Maurom w górach Asturii. Punktem zwrotnym w historii Hiszpanii jest bitwa pod Covadonga, do której doszło w roku 722. Podbój mauretański Półwyspu Iberyjskiego trwał 21 lat, a jego rekonkwista 770 lat. Upadek Granady w dniu 2 stycznia 1492 r. zakończył panowanie muzuł­manów w Hiszpanii. Król Ferdynand V (1452-1516) i królowa Izabe­la I (1451-1504), władcy Kastylii i Aragonii dokończyli proces odbierania straconych ziem.

REKLAMA/Advertisement

Na stronie meczetu na Facebooku opublikowano post w imieniu tamtejszej wspólnoty islamskiej i samego imama, który ma wyrażać „uczucia hiszpańskich muzułmanów i tych, którzy z pewnych powodów przebywają w Hiszpanii, z powodu braku pojednania między Koroną” a nimi.

– (…) wierzymy, że nadszedł moment historyczny, aby rozpoznać podłość, grabież, przesiedlenia i morderstwa dokonane przez rozkazy królów katolickich i ich najbardziej bezpośrednich współpracowników, których kulminacją było poddanie się Granady – czytamy w liście.

REKLAMA/Advertisement

Poza tym oświadczenie dodaje, że muzułmanie byli poddawani „ciągłym prześladowaniom”, które doprowadziły do “uśmiercenia milionów”.

– Nigdy nie miały miejsca tak gwałtowne prześladowania i chęć wyeliminowania wspólnoty religijnej, jakie przeprowadziła stara hiszpańska władza królewska w czasach Filipa II i eksterminacja, której kulminacją była Wojna Alpujarres – twierdzi imam.

Powstanie Alpujarres było zbrojnym zrywem Morysków – muzułmańskiej ludności Półwyspu Iberyjskiego, która po zwycięstwie Rekonkwisty w 1492 roku zdecydowała się na przyjęcie chrześcijaństwa. W 1566 r. hiszpański król Filip II wydał edykt zakazujący moryskom zamieszkującym Grenadę posługiwania się językiem arabskim i zmuszający ich do porzucenia tradycyjnych ubiorów i obyczajów. Moryskowie wywołali w 1569 r. powstanie, walczyli głównie w górach Sierra Nevada – po dwóch latach zostali pokonani i przesiedleni na inne tereny kraju, a w 1609 r. ostatecznie wypędzeni z Hiszpanii na mocy specjalnego edyktu. Osiedlili się na terenach Afryki Północnej.

za: lasexta.com

REKLAMA/Advertisement