Gorbaczow: Związek Sowiecki mógł trwać dalej, gdyby nie zdrada puczystów Janajewa oraz Jelcyna

Były przywódca sowiecki (przedostatni sekretarz Generalny KPZR oraz pierwszy i jedyny prezydent ZSRR)  Michaił Gorbaczow w wywiadzie udzielonym niemieckiemu magazynowi “Der Spiegel” z okazji trzydziestolecia obalenia Muru Berlinskiego, powiedział iż ZSRR miał szansę przetrwać a na pewno istnieć dłużej.

Wskazał, kto wg niego był odpowiedzialny za upadek ZSRR, wyjaśniając że członkowie rządu, którzy próbowali zorganizować zamach stanu przeciwko niemu, a następnie przywódca rosyjskiej republiki Borys Jelcyn to główni sprawcy upadku Sojuza.

REKLAMA/Advertisement

Pucz moskiewski (zwany też puczem sierpniowym lub puczem Janajewa) był próbą powstrzymania rozpadu systemu komunistycznego w przeżywającym głęboki kryzys ekonomiczny ZSRR poprzez próbę przejęcia władzy w kraju przez „twardogłowych” liderów partii, przeprowadzoną w okresie 19–21 sierpnia 1991 r. Twórcy zamachu wykorzystali powszechne niezadowolenie biurokracji państwowej oraz armii wobec głasnosti i pieriestrojki (która miała osłabić władzę centralną na rzecz uprawnień republik), uwięzili Gorbaczowa, a wiceprezydent Giennadij Janajew przejął jego stanowisko. Do Moskwy weszła Armia Czerwona wyposażona w czołgi i otoczyła wszystkie ważniejsze gmachy. Przywódcy puczu nie mieli jednak klarownego scenariusza przewrotu ani wystarczającej determinacji, żeby go skutecznie wykonać. Sprzeciwiający się zamachowi prezydent RSFRR Borys Jelcyn bezzwłocznie przekształcił budynek rosyjskiego parlamentu w centrum oporu i unieważnił rozkazy nowego przywództwa. Wkrótce pucz załamał się.

– Ci, którzy zorganizowali zamach stanu w sierpniu 1991 r. i wykorzystali osłabioną pozycję prezydenta ZSRR, są odpowiedzialni za zakończenie pierestrojki i upadek Związku Radzieckiego – wyjaśnił Gorbaczow. – Nie można było żyć tak jak wcześniej. Istotnym elementem pierestrojki było nowe myślenie w polityce zagranicznej, które obejmuje zarówno uniwersalne wartości rozbrojenia nuklearnego, jak i wolność wyboru.

REKLAMA/Advertisement

8 grudnia 1991 r. w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej Borys Jelcyn zawarł z prezydentami Ukrainy i Białorusi porozumienie o rozwiązaniu ZSRR (tzw. porozumienie białowieskie). Jelcyn został prezydentem niepodległej Federacji Rosyjskiej.

za: spiegel.de