Gersdorf i spółka nie do ruszenia? Sędziowie SN buntują się przeciw reformie tej instytucji.

Sędziowie Sądu Najwyższego wydali dzisiaj uchwałę Zgromadzenia Ogólnego SN, w której stwierdzają, że prof. Małgorzata Gersdorf – I prezes powinna pozostać na swoim stanowisku do kwietnia 2020 roku. Przedstawiciele “nadzwyczajnej kasty” przyjęli również inną uchwałę, w której sprzeciwiają się usunięciu sędziów SN zgodnie z reformą tej instytucji.

– My sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy nasza służbę społeczeństwu – głosi uchwała.

REKLAMA/Advertisement

Według sędziów Sądu Najwyższego, nie można zmieniać prezesa SN, gdyż umocowane jest to w konstytucji. Przedstawiciele SN podjęli również drugą uchwałę, która sprzeciwia się wymianie kadry w tej instytucji, powołując się na naruszanie niezależności sądów:

Usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa, które w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów – czytamy.

REKLAMA/Advertisement

Sędziowie i w tej uchwale powołują się na konstytucję pisząc: „niezgodna z art. 180 ust. 1 konstytucji regulacja zawarta w art. 111 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca 2018 usuwa ze składu SN znaczną liczbę sędziów” i znów wracając do kwestii niezależności sądownictwa:

– Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów – piszą sędziowie.

REKLAMA/Advertisement

Do tych deklaracji, które de facto są próbą buntu wobec reform sądownictwa odniósł się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówiąc: “Jest oczywiste, że misja I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf kończy się niezależnie od tego co uchwali Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN” – stwierdził. Piebiak dodał, że zgodnie z ustawą sędzia Gersdorf przekroczyła wiek emerytalny, a nie złożyła do prezydenta wniosku o przedłużenie swojej kadencji:

– Chyba, że wystąpiłaby ze stosownym wnioskiem do prezydenta. Skoro tego nie zrobiła to przechodzi w stan spoczynku 3 lipca br. – powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości.

za: wPolityce.pl