Fundacja Sorosa na ratunek sędziom! Chcą zablokować reformy sądownictwa …

Helsińska Fundacja Praw Człowieka hojnie sponsorowana przez amerykańskiego miliardera żydowsko-węgierskiego pochodzenia skierowała do Senatu opinię, w której wskazuje, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym “pospieszną” i nie może się pogodzić z większym wpływem Krajowej Rady Sądownictwa na obsadę stanowisk w SN oraz twierdzi, że może to być wybór niezgodny z prawem.

– Nowa ustawa powoduje, że uchwały KRS o powołaniu na urząd sędziego Sądu Najwyższego będą prawomocne. Oznacza to, że ewentualne odwołanie od uchwały KRS złożone przez osoby niepowołane na urząd sędziego nie wywoła żadnych skutków prawnych, ponieważ takie odwołanie nie będzie w stanie doprowadzić do uchylenia lub zmiany uchwały KRS. Nawet jeśli Naczelny Sąd Administracyjny – rozpatrujący odwołanie – orzeknie, że uchwała KRS jest nielegalna, nie zmieni to faktu, że stanowisko sędziego SN zostanie już obsadzone. Wydaje się zatem, że ustawodawca dopuszcza sytuację, że na urząd sędziego najważniejszego sądu w Polsce mogą zostać powołani tacy kandydaci, których wybór zostałby w przyszłości uznany za niezgodny z prawem – czytamy.

REKLAMA/Advertisement

Co ciekawe, organizacja Sorosa we wcześniejszych swoich pismach twierdziła, że to KRS gwarantuje niezależność i apolityczność. Wydaje się, że po zmianach w składzie Rady Helsińska Fundacja zmieniła swoje zdanie. Ponadto, HFPC zabawiła się w Trybunał Konstytucyjny i uznała zmiany za niezgodne z konstytucją

Ustawa (…) stanowi przykład instrumentalizacji prawa na potrzeby realizacji celów politycznych, które są niezgodne z Konstytucją RP, m.in. z zasadą nieusuwalności sędziów (…). Prawo instrumentalnie tworzone na potrzeby polityczne nie ma należytego prawu autorytetu głosi opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

REKLAMA/Advertisement

Widać wyraźnie, że środowisko sędziowskie mobilizuje swoich sojuszników i robi wszystko, żeby zablokować zmiany w polskiej Temidzie. Czy pomoc organizacji sponsorowanych przez George’a Sorosa jest w stanie zastopować reformy? Na tę chwilę wydaje się to niemożliwe, ale przed rokiem mało kto spodziewał, że prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym.

za: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement