Franczak: Czy opinie geologiczne mogą opóźnić kluczowe inwestycje?

Spór wokół kopalni Turów przede wszystkim powinien zmusić do myślenia i uświadomić dwie sprawy. Po pierwsze jak kolosalną siłę rażenia mają argumenty ekologiczne, niezależnie czy wykorzystane zgodnie z celami środowiskowymi czy też nie. Po drugie jak ważne są sprawnie i kompetentnie działające instytucje państwa odpowiedzialne za dostarczanie argumentów decydentom.

Prawdopodobnie większość z czytelników słyszała o obszarach NATURA 2000. W swoim założeniu bardzo chlubna idea ochrony jedynej w swoim rodzaju flory i fauny. Niestety słuszne skądinąd intencje mogą być także wykorzystywane w niecnych celach. W Polsce tak się namnożyły obszary NATURA 2000, że praktycznie nie można było zrealizować żadnej większej inwestycji liniowej, aby nie trafić na ostoję niezwykle chronionej flory bądź fauny. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. W efekcie opóźnienia w budowie dróg stały się standardem. Ktoś powie przypadek. Być może.

Okazuje się, że geologia też może dorzucić swoje pięć groszy do spowolnienia różnych inwestycji. A mianowicie Departament Geologii i Koncesji Geologicznych oprócz wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopalin zajmuje się także opiniowaniem dla Ministra Klimatu i Środowiska prawidłowości sporządzenia m. in. projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. Co dziwne opinie te nie są wydawane przez urzędników Departamentu, lecz wspierają się oni specjalnymi komisjami (Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych – KDH, Komisji Dokumentacji Geologiczno­-Inżynierskich – KDGI, Komisja Opracowań Kartograficznych – KOK, Komisja Zasobów Kopalin – KZK). Urzędnicy stanowią tylko sekretariat dla komisji. A komisje korzystają z ekspertów. Proszę zgadnąć, czy komisje działają równie sprawnie, jak wydawane były koncesje przez podwładnych niesławnego Głównego Geologa Kraju M. Jędryska (raport NIK z 2017 r.)? Jak radzą sobie organy doradcze obecnego GGK P. Dziadzio z realizacją opinii, ile to kosztuje i kto tam zasiada? Wkrótce szczegóły.

Danuta Franczak

REKLAMA/Advertisement