Dziesięć Przykazań słowackich narodowców

Partia Ludowa Nasza Słowacja jest legalną partią polityczną zarejestrowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Od jej powstania, członkowie próbują zapobiec dalszemu złodziejstwu na Słowacji dokonywanemu przez polityków i pasożytów społecznych. Filar programu partii to tzw. Dziesięć Przykazań:

1. Zmusimy polityków do wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje, tak że polityka na najwyższych szczeblach przestanie być zorganizowaną przestępczością. Wprowadzimy odpowiedzialność karną dla polityków i wysokich urzędników państwowych za nadużywanie swojej władzy, a nawet za zaniedbanie. Uchwalimy przepisy, które nakażą udowodnienie pochodzenia ich mienia i ponownie zbadają proces prywatyzacji. Majątek zrabowany w przeszłości zostanie zwrócony Skarbowi.

2. Widzimy drogę do dobrobytu w efektywnym zarządzaniu, a nie w ciągłych podwyżkach podatków. Dokonamy przeglądu wydatków państwowych w celu przyjęcia zrównoważonego budżetu państwa. Polityka społeczna zostanie zbudowana na zasadach sprawiedliwości. Zaprzestaniemy preferencyjnego traktowania wszystkich pasożytów społecznych, w tym cygańskich. Pasożyty odmawiające pracy, nie otrzymają nic za darmo – żadnych domów i mieszkań, żadnych świadczeń pieniężnych i dodatków.

3. Wynagrodzenia polityków i wysokich urzędników państwowych będą zależne od poziomu płacy minimalnej. Zmniejszymy liczbę posłów do parlamentu z obecnych 150 do 100. Skasujemy stanowiska pełnomocników rządowych i ukrócimy finansowanie partii politycznych z budżetu państwa.

4. Pozwolimy ludziom pracować. Bezrobotni mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w pracach, które są obecnie przeprowadzone przez przepłacane firmy prywatne budowy i naprawy szkół, szpitali, dróg i innej infrastruktury). Płaca minimalna oraz najniższa emerytura będą zależeć od rodzaju pracy. Przeforsujemy wiek emerytalny w 60 roku życia jako zapis konstytucyjny.

5. Stworzymy ochotniczą milicję tak, by wolontariusze spośród uczciwych obywateli mieli okazję chronić życie i mienie siebie i swoich bliskich. Będziemy rozszerzać prawo do ochrony życia i mienia, w tym dostępu do broni. Wiek odpowiedzialności karnej zostanie obniżony do 12 lat, a system karny i penitencjarny zostaną dostosowane tak, aby każdy w tym politycy i pasożycie społeczni dwa razy się zastanowili, czy woleliby uczciwą pracę czy kradzież i rabunek.

REKLAMA/Advertisement

6. Edukacja młodzieży będzie opierać się na tradycyjnych zasadach w oparciu o wartości narodowe i chrześcijańskie. Chcemy przywrócić powagę i godność należną nauczycielom jako funkcjonariuszom publicznym. Znów musza oni mieć szacunek, na jaki zasługują, zwłaszcza ze strony dzieci z bogatych rodzin lub antyspołecznych. Chcemy regularnych testów narkotykowych przeprowadzanych w szkołach podstawowych i średnich oraz przeglądu finansowania szkół.

7. Będziemy dążyć do przywrócenia rolnej, gospodarczej i energetycznej samowystarczalności Słowacji. Będziemy zapobiegać wykupowi gruntów przez cudzoziemców na Słowacji i będziemy zwiększać dotacje dla rolników. Wstrzymamy preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw zagranicznych i wprowadzimy obniżona stawki VAT w wysokości 10% dla produktów spożywczych od producentów słowackich. Będziemy zachęcać do korzystania z alternatywnych paliw, zarówno w transporcie publicznym i prywatnym.

8. Przedkładamy interesy słowackie nad dyktat Brukseli i dlatego nie chcemy ograniczania suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Nigdy nie będziemy wspierać jakichkolwiek form pomocy państwa dla nieodpowiedzialnych banków prywatnych lub obcych rządów. Wzmocnimy kontrolę nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, imigracji i polityki wizowej. Przywrócimy walutę narodową – słowacką koronę.

9. Nie zezwolimy na żadne naruszenie integralności terytorialnej i będziemy wzmacniać obronność kraju. Wyjdziemy z terrorystycznego paktu NATO, a nasi żołnierze nie będą już współuczestniczyć w okupacji obcych krajów. Dobrowolne szkolenie wojskowe będzie dostępne dla wszystkich chętnych.

10. Małżeństwo zawsze będzie traktowane jako związek mężczyzny i kobiety. Uczciwe rodziny będą wspierane przez nieoprocentowane pożyczki wraz z możliwością pozyskania lokalu do wynajęcia. Odmawiamy uznania zarejestrowanych związków partnerskich, adopcji dzieci przez pary homoseksualne i promocji odchyleń seksualnych.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Wybory na Słowacji już w ostatnią niedzielę lutego. Wg sondażu MVK z 24-31 stycznia na narodowców chce głosować 12.7 % ankietowanych. Cztery lata temu zaufało im 8.04 % wyborców. Wszystko wskazuje więc na powiększenie elektoratu o połowę.