Działacz Forum Żydów Polskich: Ustawa 447 to pośmiertny triumf Hitlera

Redaktor i działacz Forum Żydów Polskich Paweł Jędrzejewski komentuje głośną sprawę raportu Ligi Antydefamacyjnej nt. poziomu antysemityzmu w różnych krajach i pierwszego miejsca w rankingu, przyznanego Polsce.

– Główną przyczyną wzrostu postaw niechęci wobec Żydów jest w Polsce ustawa 447, a – precyzyjniej – jej aspekt dotyczący „mienia bezspadkowego” – przyznaje, dodając że w praktyce „przyjdą amerykańscy, żydowscy prawnicy – powiedzmy to wprost: rekiny! – i będą domagać się ‘mienia bezspadkowego’, mimo że nie są spadkobiercami zamordowanych, że nic ich nigdy z nimi nie łączyło. I w dodatku uzyskane pieniądze mogą wydawać w zasadzie dowolnie, bo przecież każdy cel jest ‘innym celem'”. Sytuację taką nazywa wprost “skandalem”, tłumacząc że chociaż sprawa pozyskania ogromnego majątku przez Skarb Państwa może rodzić wątpliwości moralne, to jednak państwo polskie uzyskało go “nieintencjonalnie. Wbrew sobie. Zaatakowane i zniewolone”.

REKLAMA/Advertisement

Tymczasem aktorzy Holocaust business „chcą ‘krwawe’ pieniądze przejąć całkiem świadomie. Taką mają intencję. Pod względem moralnym to wielka różnica”.

Zdaniem polskiego Żyda, „fundusze uzyskane z przejęcia ‘mienia bezspadkowego’ powinny być sukcesywnie, przez długie dziesięciolecia, przeznaczane na cel zgodny z wymienionym w ustawie 447 („wspieranie edukacji o Holokauście”), ale nie przez żadne organizacje, tylko przez Polskę, oraz wyłącznie według trybu i na zasadach ustalonych przez Polskę. Zamordowani byli polskimi obywatelami”.

REKLAMA/Advertisement

Chciwość wydrwigroszy, chcących wyłudzić od Polaków majątek spowoduje „wzrost emocji antypolskich, nienawiść i wszystkie konsekwencje takiego zjawiska. Bardzo ponure, złe, agresywne jak złośliwy rak, nieusuwalne przez czas niedający się przewidzieć. Pośmiertny triumf Hitlera”.

za: forumzydowpolskichonline.org

REKLAMA/Advertisement