REKLAMA

REKLAMA

Dworzyński: Państwa dzielą się na poważne i pozostałe

304

Poważne państwa mają interesy strategiczne, ich realizacja postępuje niezależnie od tego kto jest aktualnie przy władzy.

Przykładem państwa poważnego są Stany Zjednoczone, mają one kilka dogmatów, które realizują z żelazną konsekwencją. Oto niektóre z nich:

REKLAMA

OBRONA DOLARA JAKO WALUTY ŚWIATOWEJ. Amerykanie ponad 60 lat starali się, aby dolar zdobył pozycję króla walut. Ostatecznie udało im się to w latach 70 XX wieku. Osiągnięcie tego celu bardzo ułatwiły im dwie wojny światowe oraz masowy wzrost produkcji ropy naftowej w rejonie Bliskiego Wschodu.

USA SĄ PAŃSTWEM DOMINUJĄCYM W OBU AMERYKACH. Dogmat ten jest uwspółcześnioną doktryną Monroe’a z 1823 roku. Zgodnie z nim Amerykanie dbają o to, aby w obu Amerykach nie powstało żadne państwo, które posiadałoby potencjał wiązania sił amerykańskich. Nie jest przypadkiem to, że w Amerykach (z wyjątkiem USA) nie ma państwa posiadającego broń jądrową. Przykładem obrony tego dogmatu jest kryzys Kubański, gdy radziecki przywódca Nikita Chruszczow zapragnął umieścić broń jądrową na Kubie. Prezydent Kennedy był zmuszony do obrony dogmatu i do tego nie dopuścił.

USA KONTROLUJĄ PÓŁNOCNY ATLANTYK I PÓŁNOCNY PACYFIK. Oba te obszary są traktowane jako wody przybrzeżne imperium i muszą być w związku z tym kontrolowane. Gdy Japonia nabrała ambicji, aby panować nad północnym Pacyfikiem (7 XII 1941 Pearl Harbor) Amerykanie natychmiast przystąpili do II WŚ. Po wygraniu tej wojny w 1945 roku skutecznie okroili potencjał kraju kwitnącej wiśni umieszczając tam swoje wojska okupacyjne (stacjonujące do dziś). Wszystko to zostało dodatkowo zabezpieczone systemem sojuszy z Australią i Filipinami.
Narzędziami do kontroli Atlantyku jest NATO (jak sama nazwa wskazuje Sojusz PÓŁNOCNOATLANTYCKI). NATO ma dwa piony- polityczny i wojskowy. Szefami struktur cywilnych (sekretarzami generalnymi) są cywile z różnych państw członkowskich. Szefami pionu wojskowego (naczelnymi dowódcami połączonych sił zbrojnych NATO w Europie) zawsze byli generałowie amerykańscy. Do tego dochodzi infrastruktura techniczna, czyli kanał panamski wybudowany i kontrolowany przez USA (bazy wojskowe na obu wejściach w strefę kanału). Kanał jest niezbędny do sprawnego przerzucania sił marynarki z Atlantyku na Pacyfik.

REKLAMA

USA NIE MOGĄ POZWOLIĆ NA ZDOMINOWANIE JEDNEMU PODMIOTOWI EURAZJI. Europa razem z Azją ma potencjał demograficzny i surowcowy większy niż USA. Dopuszczenie do powstania tam supermocarstwa w dłuższym czasie spowodowałoby obalenie przywództwa USA. Przykładem obrony tego dogmatu jest Zimna Wojna, gdzie powstrzymywano ZSRR przed nadmierną ekspansją w Europie. Uzupełnieniem tego procesu było otwarcie się na skonfliktowane z ZSRR (1971) Chiny.

Tomasz Dworzyński

REKLAMA