REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Dr Uhrik: Słowacja musi wystąpić z UE, albo będzie po nas!

235
Często jesteśmy pytani: Jak można sobie wyobrazić, że Słowacja będzie w ogóle funkcjonować po opuszczeniu UE? Chociaż na to pytanie można odpowiadać godzinami, postaram się odpowiedzieć jak najkrócej i o pewnych jedynie aspektach.

Wycofanie Słowacji z Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, gdzie nie musimy stosować się do przyjęcia dyrektyw i rozporządzeń UE. W rzeczywistości, jako mały kraj członkowski nie mamy praktycznie żadnego na nie wpływu, ale jako członkowie UE jesteśmy zobowiązani do przyjęcia ich wszystkich bez wyjątku. Można by zaakceptować sytuacje, gdy dyrektywę która ma sens, moglibyśmy przyjąć na zasadzie dobrowolności. Należą do nich np. różne użyteczne normy techniczne, które pozwalają na eksport naszych produktów do krajów zachodnich. Inne, dla nas niekorzystne dyrektywy, moglibyśmy z czystym sumieniem ignorować.

Reklama / Advertisement

Po opuszczeniu UE po prostu kończy się dla Słowacji obowiązek naśladowania na każdym kroku Brukseli. Norwegia, Szwajcaria, Rosja i Islandia nie są w Unii Europejskiej, a jednak niczego im nie brakuje.

W UE deptane są prawa jednostki do wolności, bezpieczeństwa i zarządzania własnym życiem. UE chce kontrolować i zakłócać nasze życie przez biurokrację i uzależniające dotacje. Argumenty za pozostaniem w UE są wyjaśniane wyłącznie rachunkiem ekonomicznym i stratami związanymi z handlem. Ale Republika Słowacka jako członek UE każdego roku zadłuża się na kolejne miliardy euro i nasz dług ciągle rośnie!

Po naszym wycofaniu się, handel zagraniczny z krajami UE nie zniknie! Wierzymy, że po krótkim czasie ustabilizuje się porównywalny poziom współpracy gospodarczej jaki był wcześniej, ale bez integracji politycznej i biurokracji. Będziemy również mogli ustalić bardziej elastyczne reguły biznesowe, by służyć producentom słowackim.

Czy uważasz, że to jest normalne, że parlament narodowy głosowało pod ciśnieniem zapłacenia grzywny UE? To normalne, że słowacki rząd musiał zastosować dyrektywę UE zmierzającą do zmian naszego porządku prawnego pod groźbą postępowania, mimo że dyrektywa jest szkodliwa gospodarczo dla słowackich przedsiębiorców, producentów, plantatorów i hodowców? W UE w której żyjemy, nie ma prawdziwej integracji. Elitarna grupa jest o kilometry oddalona od zwykłych ludzi. Wierzę, że obecny model Unii Europejskiej jest nie do utrzymania. Po roku 2004, de iure, Konstytucja uznaje w art. 7 Konstytucji Republiki Słowackiej, iż przepisy UE są ważniejsze od prawa słowackiego. Kierownictwo partii komunistycznej wymieniliśmy na wiodącą rolę Brukseli. Wszystko to zakończy dopiero wystąpienie z UE.

Reklama / Advertisement

Najlepiej jest, jeśli każde państwo prowadzi własną politykę gospodarczą i bezpieczeństwa. Jeszcze nikt w historii ludzkości nie wymyślił nic lepszego! To co jest teraz, nie spełnia podstawowych założeń, a mianowicie obowiązku ochrony własnych obywateli i granic Schengen przed najazdami milionów Afrykanów i Arabów. Dlaczego godzimy się na tani roaming, swobodny przepływ ludzi, wspólną walutę i tysiące emigrujących z kraju, kiedy nasze państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa i ochrony własnemu terytorium?

Europa musi koniecznie wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni i pozbyć się fałszywych ideologii i wynikających z nich prerogatyw dla grup seksistowskich, niesłusznie zwanych mniejszościami.

Wycofanie Słowacji z UE zakończy wpajanie nam szkodliwych teorii, jak neo-marksistowski sekularyzm, wielokulturowość, LGBTI. Po deklaracji niepodległości Słowacji, w latach 1993 – 2004, czyli przez 11 lat pracowaliśmy przyzwoicie, choć Słowacy tracili wiele z powodu zdradzieckich rządów i polityków oraz mieli do pokonania wiele trudności. Kiedyś byliśmy samowystarczalni żywnościowo i mogliśmy sobie pozwolić na eksport produktów rolnych. Obecnie sprzedajemy wszystko zagranicznych właścicielom i importujemy żywność. Staliśmy się całkowicie zależni od państwa.

Gdy o tym mówimy, nazywają nas faszystami i ksenofobami. UE zabrała nam prawie wszystko. Zniszczono nasze rolnictwo, suwerenność żywnościową, zrujnowano produkcje słowacką! Jaką logiką to podyktowano, co i jak wiele możemy rozwijać? Ogólnie rzecz biorąc, Unia Europejska uzależnia swoje państwa od polityki UE. Dotacje daje tam, gdzie jest to wygodne dla niej. To istna dyktatura UE! Skończmy z tym!

dr inż. Milan Uhrík, poseł do Rady Narodowej, wiceprzewodniczący Partii Ludowej Nasza Słowacja

Dziennik Narodowy poleca