Dr Sykulski: Myśl geopolityczna Romana Dmowskiego [WIDEO]

“Czołowa postać polskiego ruchu narodowego przed I wojną światową i w okresie II Rzeczypospolitej, Roman Dmowski (18641939), stworzył także oryginalną myśl geopolityczną. Jego sztandarowe dzieło geopolityczne to książka pt. „Niemcy, Rosja i kwestia polska”, wydana w 1908 r. Książka ta jest klasyczną pozycją w polskiej literaturze geopolitycznej, mieszczącą się w kategoriach analizy wzajemnych stosunków niemiecko-rosyjskich i ich znaczenia dla narodu i państwa polskiego” – pisał w wydanej w 2014 r. pracy “Geopolityka – skrypt dla początkujących” dr Leszek Sykulski, wydawca i redaktor naczelny dziennika internetowego Geopolityka.net, autor m.in. książki „Geopolityka, a bezpieczeństwo Polski”.

Jeden z odcinków cyklu “Geopolityka” jego kanału w serwisie Youtube poświęcony jest myśli geopolitycznej Dmowskiego.

– Roman Dmowski był autorem kilku prac prezentujących jego wizje miejsca i roli państwa polskiego w międzynarodowym układzie sił. Jedną z pierwszych i najważniejszych były wydane w 1902 roku “Myśli nowoczesnego Polaka”, w której zawarł słynne stwierdzenie “Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka…” – zaczął swój wywód geopolityk.

REKLAMA/Advertisement

Całość w nagraniu poniżej.

REKLAMA/Advertisement