Dr Przybył: Czy Polska potrzebuje elit? [WIDEO]

– Demokraci (powiadał hr. Zygmunt Krasiński) chcieliby szlachtę schłopić, a nie o to chodzi. Powinno się chłopów uszlachcić, w górę podciągnąć – tłumaczył dr teologii Jan Przybył podczas inauguracji Otwartej Akademii w Skierniewicach, w sierpniu 2014 r.

Wylać Ducha na miliony!

Ciałom wszystkim rozdać chleba –

REKLAMA/Advertisement

Duszom wszystkim – myśli z nieba!

Nic nie spychać nigdy w dół,

REKLAMA/Advertisement

Lecz do coraz wyższych kół

Iść przez drugich podnoszenie –

Tak Bóg czyni we wszechświecie!

Bo cel światów – szlachetnienie! – powiada Wieszcz!