REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Dr Przybył: Czy Kościół powinien być patriotyczny? [WIDEO]

295

Teolog dr Jan Przybył na początku września wystąpił w Skierniewicach z prelekcją na temat “Do czego powołany jest Kościół? Czy Kościół powinien służyć ojczyźnie?”.

Dr Przybył przedstawił w skrócie zakres historyczny chrześcijaństwa i jego stosunek do zagadnienia patriotyzmu.

– Początkowo chrześcijanie modlili się wręcz o jak najszybszy koniec świata, gdyż tak bardzo odbiegał on od ideałów chrystusowych – zauważał i ukazywał kolejne przemiany. Kościół wszedł stopniowo w symbiozę z państwem i zaczął je wspierać.

Reklama / Advertisement

W Polsce jako piśmienni i znający łacinę to duchowni tworzyli od początku państwowości administrację Królestwa.

Reklama / Advertisement