REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Dr Patey: Wzrost gospodarczy Polski jest faktem, ale…

253
Wzrost gospodarczy Polsce jest faktem. Wzrastają pensje, zmniejsza się bezrobocie.

Ja jednak na miejscu rządzących nie spałbym spokojnie. Mamy bowiem wciąż niski poziom inwestycji w środki produkcji i przeniesienie ciężkości na wzrost konsumpcji nie wzmacnia naszej gospodarki. Przy wciąż dużym procencie niepracujących osób w wieku produkcyjnych mamy do czynienia z niedoborami na rynku pracy. Świadczy to o strukturalnym niedopasowaniu na rynku pracy. Wysoka konsumpcja poprawia bieżące wpływy do budżetu państwa. Widzimy także poprawę płynności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To może sprzyjać uśpieniu czujności. Polska musi poszerzać swoją ofertę produktową i zwiększać swoją obecność na rynkach światowych, by utrzymać zdrowy wzrost gospodarczy. Wzrost konsumpcji zaspokajany wzrostem importu gotowych towarów jest drogą donikąd. Będziemy mieć presję inflacyjną, którą może powstrzymać podwyższenie stóp procentowych, tyle że to z kolei może odbić się na wzroście gospodarczym…

Reklama / Advertisement

dr Mariusz Patey – prezes Instytutu im. Romana Rybarskiego

Dziennik Narodowy poleca