REKLAMA

REKLAMA

Dr Mandrela: Czerwony terror – wyrok śmierci za różaniec. Kościół w Sowietach [WIDEO]

244

– W latach 1929-1930 na południu Rosji, na Krymie, na Kaukazie i na Ukrainie aresztowano ok. 100 księży katolickich narodowości polskiej, niemieckiej, gruzińskiej i ormiańskiej. W tym samym czasie w Rosji sowieckiej przestała istnieć… niedziela. Wprowadzono pięciodniowy tydzień a robotników podzielono na pięć grup. Każda z tych grup miała wolne innego dnia. Możemy się jedynie domyślać, jak bardzo skomplikowało to stosunki rodzinne, ponieważ każdy członek rodziny mógł mieć wolne innego dnia – mówiła w drugim programie Mediów Narodowych z cyklu “Czerwony terror” historyk, dr Anna Mandrela.

W latach 30-tych nasiliła się także akcja wyburzania szeregu obiektów sakralnych, których nie ocalił nawet fakt, że były one zabytkowe. Dokonywało się to z inicjatywy Związku Wojujących Bezbożników – organizacji propagująceh ateizm, powstałej ww lutym 1925 r. jako Liga Bezbożników (od 1929 r. pod nazwą Związek Wojujących Bezbożników). Organizacja była narzędziem Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików), w walce z religią i Kościołem. Jest odpowiedzialna za stosowanie przemocy w celu zwalczania różnych grup wyznaniowych, denuncjowanie osób wierzących, niszczenie obiektów sakralnych, profanację miejsc pochówku (głównie cmentarzy) i przedmiotów kultu religijnego. Organizacja od początku ściśle współpracowała najpierw z OGPU, a następnie z NKWD.

REKLAMA