REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Dr Kurek: O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki [WIDEO]

2479

Historyk dr Ewa Kurek, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wystąpiła w programie Mediów Narodowych. W okresie stanu wojennego była redaktorem i wydawcą podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC Lublin”; w latach 1985-1989 współpracownikiem redakcji podziemnych „Spotkań”.

– Ja widziałam to narastające na Zachodzie i w Polsce zjawisko tworzenia bajki historycznej, którą do wierzenia ludziom się podaje. Ja już zajmuję się tematem ponad trzydzieści lat (…). Widziałam te narastające tu kłamstwa i to wszystko za sprawą pani ambasador Izraela po prostu pękło – mówi dr Kurek. – Końcówka lat 80., jeszcze do początku 90. lat, po prostu nie można było kłamać, bo żyła cała grupa żydowskich historyków, którzy znali prawdę, żyła jeszcze generacja Żydów, którzy doświadczyli wojny.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement