Dr hab. Skibiński: Zniszczenie Guernici to w dużej części mit [WIDEO]

– Prześladowanie Kościoła w Hiszpanii spowodowało, że Kościół stał się podporą systemu frankistowskiego – mówił w Mediach Narodowych dr hab. Paweł Skibiński. – Jednakże po Soborze Watykańskim II sam generał Franco zorientował się, że to nie jest ten sam Kościół, który go popierał. Rzym się strasznie obawiał uzależnienia od reżimów, zwłaszcza od reżimów twardej ręki, ponieważ doświadczenia z autorytaryzmami były dla Kościoła Katolickiego wysoce niezachęcające. Co to znaczy? Bardzo często nawet reżimy oficjalnie katolickie wykorzystywały Kościół do firmowania różnych działań, które absolutnie Kościołowi były nie na rękę.

Dr hab. Paweł Skibiński ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był stażystą Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w 1999 r. oraz stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii w 2000 r. Był także pracownikiem Instytutu Studiów Strategicznych i Badań nad Polityką w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora oraz kierownika działu badawczego Muzeum Historii Polski. Na mocy dekretu arcybiskupa warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, od 18 maja 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Kierował tą instytucją do 2015 r. Zajmuje się m.in. historią najnowszą Polski i Hiszpanii. Związany ze środowiskami konserwatywnymi. Był członkiem redakcji “Kwartalnika Konserwatywnego”, publikuje także we “Frondzie”, “Christianitas” i “W Sieci Historii”.

REKLAMA/Advertisement