Dr Golonka: Marcin Luter wepchnął Europę na drogi germańskiego barbarzyństwa [WIDEO]

Dr Wojciech Golonka jest filozofem, wykładowcą i prorektorem Instytutu Uniwersyteckiego św. Piusa X w Paryżu. Jest prezesem krakowskiej filii Katolickiego Instytutu Apologetycznego. Znany jest również jako tłumacz dzieł Gilberta Chestertona. To jemu właśnie poświęcona jest ostatnia książka zatytułowana “Protestantyzm oczami Chestertona”. Książka została wydana w związku z wypadającym w 2017 r. 500-leciem Reformacji.

– “Zanim rozpoczniemy lekturę jego tekstów, trzeba nam jasno uchwycić zasadniczą kwestię: stary Chesterton, podobnie jak wielu innych przedstawicieli rodzaju ludzkiego w minionych epokach, miał ten denerwujący nasz wiek zwyczaj myślenia ponad intensywnymi emocjami; na przykład ponad takimi, które powstają przy okazji obchodów podobnych rocznic. Będąc dziećmi naszego antydogmatycznego, sentymentalnego wieku, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak zaangażowanego rozpatrywania prawdziwości czy fałszywości idei i zasad oraz ciągłego podkreślania prawideł powszechnego zdrowego rozsądku i logiki. (…) Niewygodny, zarazem zabawny geniusz Chestertona nie potrzebuje jednak adwokata. Z zarzutu doktrynerstwa wybroni się lepiej sam, wyrywając przy tym niejedną osobę z umysłowego letargu” – pisze we wstępie dr Golonka.

1 grudnia b.r. w kaplicy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X odbyło się spotkanie promocyjne z autorem, który tak ją przedstawił:

– Ta książka została napisana z okazji 500- lecia reformacji (.) Impulsem do jej napisania była rozmowa ze starszym księdzem diecezjalnym, już emerytowanym, który poruszony bardzo, zgorszony, wizytą papieża Franciszka w Lund, zastanawiał się, co też katolicy mogliby zrobić, by uświadomić sobie skandal związany z tą wizytą papieża w Szwecji, gdzie tak naprawdę tyle różni katolików i protestantów.

REKLAMA/Advertisement