Do Polexitu dojdzie w ciągu 10 lat. Tak uważa niemal jedna trzecia Polaków

Na pytanie “Czy Polska w ciągu 10 lat może opuścić Unię Europejską?” twierdząco odpowiedziało 31,3 proc. uczestników sondażu SW Research dla portalu dziennika “Rzeczpospolita”.

Zdanie przeciwne wyraziło 46 proc. pytanych a niepewnych było  22,7 proc. badanych.

REKLAMA/Advertisement

– Częściej w pozostanie Polski w Unii Europejskiej wierzą osoby do 24 lat (50%), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz średnim (po 47%) oraz badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł netto (53%). Tego zdania są też najczęściej ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (54%) – skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 r.

REKLAMA/Advertisement

Według danych Eurobarometru z 2017 r. Polacy zajmowali czwarte miejsce wśród narodów UE najlepiej oceniających członkostwo ich państwa w Unii Europejskiej (po Niemcach, Holendrach, Irlandczykach i Luksemburczykach). Zadowolenie z członkostwa wyrażało wówczas 71 % Polaków.