Dla dobra Polaków? Jak głosował w Sejmie poseł Adam Andruszkiewicz?

Nominacja posła Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji nadal jest jednym z głównych tematów debaty publicznej. Przyjrzeliśmy się nie tyle jego kwalifikacjom na to stanowisko, ale temu jak głosował w niektórych sprawach jako członek koła Wolnych i Solidarnych (WiS). Skorzystaliśmy z krążącej w internecie listy, którą uzupełniliśmy o linki do odpowiednich stron na witrynie Sejmu RP.

Słabo to wygląda….

Głosowanie za GMO – żywnością genetycznie modyfikowaną.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za przyznaniem 100 mln złotych z budżetu państwa na cmentarz żydowski w Warszawie.

REKLAMA/Advertisement

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za odrzuceniem projektu ustawy o wypłacaniu emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za wprowadzeniem tzw. opłaty emisyjnej czyli nowego podatku nakładanego na paliwo.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za zmianą ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za zmianą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za odrzuceniem projektu, który zakładał obniżenie stawki VAT z 23 % na 8 % na mikro-instalacje energii odnawialnej OZE dla firm/gospodarstw rolnych.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za przedłużeniem okresu dopuszczalności wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za utrzymaniem przynajmniej do końca 2019 r. podwyższonych stawek VAT 23 % i 8 %.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za poszerzeniem uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie pozyskiwania danych i informacji.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

Głosowanie za podatkiem tzw. daniną solidarnościową.

Głosował ZA

Link do wyników głosowania

 

Ekspert TVP Marian Kowalski: Życzę jak najlepiej Andruszkiewiczowi – to jeden z niewielu młodych ludzi, który idzie do służby publicznej [WIDEO]